Elektronski dokument izjednačen sa papirnim

- -
0

Svim korisnicima biće omogućeno da preko svog mobilnog telefona koriste kvalifikovani elektronski potpis u transakcijama i elektronskoj komunikaciji, a elektronski dokument biće izjednačen sa papirnim, utvrđeno je Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koji je danas usvojila Skupština Srbije.

To bi trebalo da omasovi primenu kvalifikovanog elektronskog potpisa koji će biti ekvivalent svojeručnom potpisu.

Do sada je, zbog komplikovane procedure, svega 360.000 građana koristilo usluge elektronskog potpisa, odnosno pet odsto stanovništva.

Kvalifikovani elektronski potpis omogućiće potpuno sigurnost, bezbednost i visok stepen pouzdanosti, a zakonom su utvrđeni različiti postupci identifikacije.

U zavisnosti od stepena rizika od zloupotreba i moguće štete, postojaće tri nivoa identifikacije – osnovni, srednji i visoki.

Novim zakonom biće uveden i elektronski pečat za pravna lica, a predviđeno je i formiranje elektronskog magacina za čuvanje dokumentacije. Pravna lica imaće elektronski pečat koji će istovremeno biti zamena za pečat i svojeručni potpis ovlašćenog lica zajedno, odnosno imaće punopravnu snagu.

To rešenje će omogućiti i povezivanje različitih informacionih sistema i institucija koje mogu da razmenjuju pečatirana elektronska dokumenta.

Nema komentara

Odgovorite