Efekti primene mera populacione politike

- -
0

O efektima primene mera populacione politike u centralnoj i zapadnoj Srbiji, u sedištu Šumadijskog upravnog okruga razgovarala je Prof. dr Slavica Đukić Dejanović ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, sa predsednicima opština Knić, Trstenik i Nova Varoš, načelnicima okruga kojima one pripadaju i predstavnicima državnih institucija koje mogu da budu podrška tom projektu.

Za tu namenu Vlada Srbije je opredelila 130 miliona dinara bespovratnih sredstava, a pilot projekat se sprovodi u 15 opština – sedam u regionu južne i istočne Srbije, pet u Vojvodini i tri u Šumadiji i zapadnoj Srbiji.

Sredstva su namenjena za sufinansiranje mera koje se odnose na podsticanje rađanja, ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanje rada i roditeljstva, promociju reproduktivnog zdravlja, borbu protiv neplodnosti, populacionu edukaciju.

Praktična primena mera na lokalnom nivou biće praćena tokom godinu dana, kako bi one mere koje pokažu tendenciju pozitivnih ishoda bile ugrađene u buduća zakonska rešenja.

“Politika Vlade Srbije je da poseban segment mora da se bavi boljom demografskom budućnošću jer nas je sve manje. Stimulacija rađanja je jedan od nacionalnih zadataka. Ali, nijedna finansijska podrška sama za sebe neće delovati dovoljno pronatalno ako se i svi ostali subjekti ne uključe. Rezultate boljih demografskih parametara odnosno želju porodica da budu brojnije možemo očekivati tek za pet do deset godina”, istakla je Slavica Đukić Dejanović.

U našem okrugu izraženo je demografsko propadanje – napuštaju se sela, domaćinstva su sve starija, ne rađaju se deca, istakla je Biljana Ilić Stošić načelnica Šumadijskog upravnog orkuga.

Prema rečima predsednika opštine Knić Zorana Đorovića reč je o čitavom skupu integrisanih mera, od ekonomskog osnaživanja poljoprivrednog gazdinstva, podrške postojećoj privredi za zapošljavanje, poboljšanju usluga zdravstvene zaštite, snižavanju ekonomske cene roditeljstva, pa do nabavke nove medicinske opreme i svega što je potrebno da se poboljša životni standard u ruralnom području kako bi se porodice u reproduktivnom periodu odlučile da rađaju decu.

Inače, tokom dana Slavica Đukić Dejanović je posetila novi Centar za biomedicinski potpomognutu oplodnju u KC Kragujevac, zatim opštinu Knić kao i domaćinstvo u Guncatima koje je obuhvaćeno tim projektom, kako bi se uverila šta za porodicu znači takav vid podrške od strane države.

Nema komentara

Odgovorite