Đoković i Unicef za najmlađe

- -
0

novak i jelenaFondacija Novak Đoković uložiće 750 hiljada dolara tokom naredne tri godine, kako bi se zaustavilo smeštanje dece mlađe od tri godine u ustanove.

U naredne tri godine Fondacija, Unicef i Ministarstvo rada radiće na razvoju usluga namenjenih porodicama kako bi se lakše nosile s problemima i ostale na okupu – uvek kada je to u najboljem interesu deteta.

Nove usluge prvo će početi da se primenjuju u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, a jedna od glavnih novina je usluga takozvanog porodičnog saradnika koji će imati važnu ulogu.

Od svog rođenja, pa do treće godine života, deca prolaze kroz veoma dinamične faze razvoja. Da bi ove promene tekle po planu, deci se mora obezbediti stimulativno i brižno okruženje – tačnije odrastanje u krugu porodice. Poguban uticaj sirotišta na razvoj deteta već je decenijama tema mnogih studija. Ove studije su posebno pokazale da institucionalizacija dece na najnižem uzrastu ima posebno poguban efekat – i to na kognitivni, socijalni i emocionalni razvoj deteta.

Usled navedenih razloga, Zakonom o socijalnoj zaštiti uvedena je zabrana institucionalnog smeštaja za decu mlađu od tri godine. Značajan napredak u punoj implementaciji ove zabrane zaista je postignut, i od 2005. godine zabeležen je pad od 80% kada je u pitanju institucionalizacija dece mlađe od tri godine (najsvežiji podaci odnose se na 2011. godinu).

Ovim zakonom se takođe priznaje da je deci, u većini slučajeva, bolje u sopstvenim porodicama, ali da je određenim porodicama potrebna podrška uvećanog obima kako bi mogle da odgovore na dodatne izazove i nose se sa problemima.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Fondacija Novak i UNICEF žele da investiraju u razvoj intenzivnih i fleksibilnih usluga namenjenih porodicama. Nove usluge za cilj imaju prevenciju odvajanja dece od njihovih porodica i vraćanje dece u sopstvene porodice nakon privremenog boravka na hraniteljstvu.

Ove usluge su osmišljene tako da na različite načine odgovore na potrebe porodica: od praktične podrške prilikom upisa dece u obdaništa, odnosno uključivanja roditelja u neki program zaštite mentalnog zdravlja, preko savetodavne podrške u rešavanju problema i unapređenju pozitivnih roditeljskih veština i kapaciteta, sve do generisanja podrške iz šire porodične mreže.

Posebni napori će takođe biti uloženi u pomaganje centrima za socijalni rad kako bi se unapredila metodologija za procenu, s obzirom na to da će ovi centri snositi odgovornost za upućivanje slučajeva na određene usluge podrške porodicama.

Ovo će pomoći da se obezbedi da siromašne porodice, koje su ujedno i najugroženije, dobiju pomoć koja im je potrebna.

Ovaj projekat će se takođe fokusirati i na hraniteljstvo u hitnim slučajevima. Ovim će se izbeći smeštanje dece u institucije, čak i kada se to čini na kratko u hitnim slučajevima.

Biće organizovan sveobuhvatan nadzor pilotiranih usluga u saradnji sa Odeljenjem za socijalni rad (Fakultet za političke nauke Univerziteta u Beogradu) kako bi se videlo da li i na koji način ove usluge pomažu u jačanju porodica.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku želi da vidi dokaze za njihovu efikasnost i istraži njihov uticaj na decu, kako bi se zatim razmotrila njihova puna integracija u sistem socijalne zaštite.

Izvor: B92

Nema komentara

Odgovorite