Diskusija o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom

- -
0

unapređenej položaja osoba sa invaliditetomU organizaciji Zaštitnika građana Republike Srbije i uz podršku lokalne samouprave u Sali Skupštine grada održana je diskusija posvećena unapređenju položaja građana sa invaliditetom i mogućnostima potpunog ostvarivanja i zaštite njihovih prava. Učesnicima je predstavljen dokument “Jedinstvene evropske smernice za prelazak sa institucionalne zaštite na brigu i podršku u zajednici“ čiji je autor Evropska grupa eksperata za deinstitucionalizaciju.

Poslednjih godina u Srbiji je razvijen normativni osnov za zaštitu prava osoba sa invaliditetom, ali je problem njegova primena. Ono što je željeno postići inkluzijom ili društvenim uključivanjem nije postignuto u punoj meri i neće biti sve dok se ne bude postigla ravnopravnost u obrazovanju tokom svih faza života, da se podstakne zapošljavanje, izbegne diskriminacija i slično. Neophodno je da se lokalnim samoupravama ukaže na obavezu i važnost razvijanja sistema podrške osobama sa invaliditetom, odnosno ostvarivanje njihove ravnopravnosti.

Nema komentara

Odgovorite