Danas je Međunarodni dan tolerancije

- -
0

Danas se obeležava Međunarodni dan tolerancije, a naša zemlja ne može se baš pohvaliti ovom osobinom.

Slučajevi rasprostranjene diskriminacije nad pojedinim marginalizovanim, ranjivim društvenim grupama pokuzuju da je još uvek netolerancija poprilično raširena.

Generalna Skupština UN je 1996. godine pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u skladu s Deklaracijom o principima tolerancije, koja je potpisana od strane članica, 16.11.1995. godine.

UNESCO je ujedno proglasio i definiciju tolerancije kao poštovanje, prihvatanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svetskim kulturama, našu formu izražavanja i način da budemo ljudi. Proglašenjem međunarodnog dana tolerancije skrenuo je pažnju na brojne međunarodne akte koji se tiču ljudskih prava, uključujući Konvenciju o građanskim i političkim pravima, Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacija žena, rasne diskriminacije, Konvenciju o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, te brojne druge konvencije i deklaracije.

Međunarodni dan tolerancije ljude širom sveta podseća da bez tolerancije nema života u miru i harmoniji, kao i da nema razvoja ni naroda ni države. Biti tolerantan znači biti spreman da uvažiš i poštuješ razliku koja među ljudima postoji.

 

Slične vesti

Nema komentara

Odgovorite