Danas je Dan slovenske pismenosti

- -
0

cirilo i metodijeDan slovenske pismenosti se obeležava 24. maja kao praznik sveslovenskog prosvetiteljstva i sećanje na taj dan 863. godine kada su svetitelji Ćirilo i Metodije krenuli na misionarski put u Moravsku. Njih je u Centralnu Evropu kao misionare poslao je imperator Konstantinopolja, a njihove reforme označile su i početak slovenske religiozne kulture.

Prevodili su bogoslužbene knjige i apologetska dela na jezike Slovena. Uspeli su da uvere crkvenu javnost da hebrejski, latinski i grčki nisu jedini bogoslužbeni jezici. Sloveni su se jednostavno sporazumevali među sobom opštim sistemom zvukova, koji prenosi azbuka, koju su upravo i stvorili prosvetitelji za prevod grčkih religioznih tekstova na slovenski jezik. Ćirilica, kako su nazivali azbuku po imenu jednog od braće, postala je osnovni alfabet slovenskih naroda.

Uprkos svesrdnoj podršci moravskog kneza Rastislava, nailazili su na mnoge prepreke i posebno otpor zapadno-germanskog sveštenstva, koje se protivilo upotrebi slovenskog narodnog jezika u crkvenoj službi.

Posle Ćirilove smrti, u Rimu 869. godine, Metodije je sam nastavio borbu za slovensko bogosluženje. Pred kraj života je u Moravskoj na slovenski jezik preveo Bibliju i jedan grčki nomokanon što je takođe bio jedan od razloga velikog protivljenja zapadnog sveštenstva na čiji je zahtev Metodije osuđen na tamnicu. On je umro u Velegradu 885. godine. Misiju Ćirila i Metodija nastavili su njihovi učenici koji su takođe proganjani i osuđivani.

U Eparhijskom domu će večeras od 19 sati biti održano predavanje na temu širenja pismenosti kod Srba – najlepše srpske knjige.

Nema komentara

Odgovorite