“Dan Holokausta” u Muzeju “21. oktobar” (PROGRAM)

- -
0

Muzej “21. oktobar” i ove godine organizuje program posvećen Međunarodnom danu sećanja na žrtve Holokausta, pod nazivom “Holokaust – nasleđe fašizma 2”.

Program, u petak 24. januara, počinje u 11 sati u kino sali muzeja. Sam program je podeljen u tri bloka, kompleksan i široko postavljen, ali i objedinjen temom koja dominira za ovu godinu. Ta (uslovna) tema je – Ko su oni koji su činili Holokaust, genocide ili ratni zločin kao onaj koji se dogodio u tri dana oktobra 1941.godine u Šumaricama? Jesu li to bili obični ljudi kao bilo ko od nas, ili se iza toga nalazi neki dublji izvor odakle je volja za to generisana? Ko je shodno tome, spreman danas da to ponovi, odnosno pod kojim uslovima?

Ova tema je direktno povezana sa završnim delom programa, promocijom knjige koja je nezaobilazna u promišljanjima Holokausta u 21. veku, autora D.J.Goldhagena i K.R.Brauninga “Obični ljudi -dobrovoljni dželati”.

“I ove godine imamo ekskluzivnu, ličnu priču preživelog Holokausta, izložbu o suživotu jevrejske i većinske zajednice u Kraljevini Jugoslaviji, inspirativna predavanja, i nadamo se plodonosan, i svima na korist razgovor na glavnu temu događaja, na samom kraju programa”, saopšteno je iz muzeja.

Partneri su i ove godine Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beograd, Savez jevrejskih opština Srbije, CPI, i mnogi drugi. Program je podržan od strane Grada Kragujevca, Školske uprave Kragujevac i Centra za ustvršavanje nastavnika.

P R O G R A M:

11.10h – Prvi blok/ HOLOKAUST I MLADI

– Nenad Glišić (SKC Kragujevac) – O malo poznatom događaju koji (možda) predstavlja prvo buđenje građanske svesti u Srbiji – Predstavljanje događaja o kome se sve više, ali i dalje nedovoljno govori, kada su u 19. veku stanovnici Kragujevca pisali peticiju sa namerom da zaštite svog sugrađana Jevrejina od proterivanja.

– Nada Banjanin Đuričić (Centar za primenjenu istoriju) – „Nacistička
ideologija – mržnja, propaganda i vaspitanje“ i promocija publikacije „To što radiš važno je: učiti o Holokaustu po preporukama Jad Vašema – Kako
prepoznati sakrivenu propagandu, i kako pristupiti učenju mladih o užasima Holokausta.

– Razgovor sa onima koji su preživeli Holokaust – gospođa Ester Bajer – lično svedočenje o Holokaustu.

PAUZA (10 minuta)

13.00h – Drugi blok/ O SUŽIVOTU JEVREJA I SRBA

– Biljana Albahari (Udruženje „Jevrejska digitalna biblioteka“) – zvanično
otvaranje izložbe Jevrejskog istorijskog muzeja iz Beograda, pod nazivom
„Jevreji Srbije – oficiri vojske Kraljevine Jugoslavije“ – Izložba vizuelno
interpretira bogatstvo suživota dva naroda u vreme postojanja prve Jugoslavije.

PAUZA (10 minuta)

13.30h – Treći blok/ KAKO (O)POJMITI NEOPOJMLJIVO

– dr Vera Mevorah (nezavisna istraživačica) – “O čemu govorimo kada govorimo o Holokaustu: sećanje, istorija ili predstavljanje” – predavanje o predstavljanju Holokausta u istoriji, politici, društvu i umetnosti od Drugog svetskog rata do danas.

– Predstavljanje knjige D.J.Goldhagena i K.R. Brauninga „Obični ljudi –
dobrovoljni dželati“. O knjizi govore:

– Nada Banjanin Đuričić (Centar za primenjenu
istoriju) – sociolog i jedan od priređivača srpskog izdanja knjige

– dr Srđan Prodanović (Institut za filozofiju
i društvenu teoriju) – sociolog

– dr Predrag Krstić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju) – filozof i jedan od priređivača srpskog izdanja knjige.

– Razgovor učesnika programa međusobno i sa publikom na temu Holokausta, genocida i ratnih zločina.

16.00h – završetak programa

Nema komentara

Odgovorite