Dalekovod “Kragujevac 2-Kranjevo 3” – usvojen nacrt plana

- -
0

dalekovodNa današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju dalekovoda od 400 kilovata “Kragujevac 2-Kranjevo 3”  kojim se definiše trasa dalekovoda i određuje prostor za javne namene.

Granica plana obuhvata koridor širine 2×30 metara sa obe strane u dužini od 16,65 km, od trafostanice Kragujevac do granice sa opštinom Knić.

Prema rečima sekretara Sekretarijata za građevinarstvo, urbanizam i zaštitu životne sredine, Bojane Divac, ovaj plan obuhvata katastarske opštine Kragujevac 4, Opornica, Desimirovac, Poskurice, Šljivovac, Donje Grbice, Prekopeča, Kutlovo i Rogojevac. Ovaj plan, dodala je Bojana Divac, predstavlja planski osnov za utvrđivanje javnog interesa a izgradnjom ovog voda stvoriće se uslovi za intenzivni industrijski razvoj centralne Srbije.

O ovom dokumentu izjašnjavaće se odbornici gradskog paralmenta.

Nema komentara

Odgovorite