Centar za socijalni rad obeležio 57 godina rada

- -
0

Održavanjem okruglog stola na temu “Uloga centra za socijalni rad u radu Grupe za koordinaciju i saradnju pri osnovnom javnom tužilaštvu na prijavama za nasilje u porodici“, Centar za socijalni rad “Solidarnost“ obeležio je 57 godina rada i postojanja.

U cilju razmene iskustava, upoređivanja prakse primene novog zakona, okrugli sto je okupio predstavnike centara za socijalni rad iz Beograda, Novog Sada, Kruševca, Kraljeva, Čačka i Kragujevca, organa pravosuđa i tužilaštva, sistema socijalne zaštite, resornog ministarstva kao i predstavnike partnerskih organizacija nevladinog sektora.

Tema okruglog stola je uloga Centra za socijalni rad u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici sa fokusom na uloge stručnjaka centra u radu Grupe za koordinaciju i saradnju koje su osnovane pri osnovnim i javnim tužilaštvima sa zadatkom da se bave zaštitom i podrškom žrtava nasilja u porodici.

Centar za socijalni rad “Solidarnost“ u okviru obeležavanja godišnjice postojanja i rada organizuje stručne skupove i okuplja predstavnike relevantnih institucija sa kojima razmenjujemo iskustva, upoređemo praksu i pravimo zajedničke zaključke koje usmeravamo relevantnim institucijama i donosiocima odluka u ovoj oblasti. To je jedna od osnovnih misija Centra pored unapređenja sistema i međusektorske saradnje sa svim faktorima u lokalnoj zajednici i s druge strane unapređenje profesionalnog kapaciteta centra kako bismo našim korisnicima pružili što efikasnije korišćenje prava i usluga iz sistema socijalne zaštite, rekao je Momir Borić, direktor Centra za socijalni rad Solidarnost.

Nema komentara

Odgovorite