Budžet Grada za 2019. godinu – 7,1 milijarda

- -
0

Gradsko veće je na jučerašnjoj sednici utvrdilo je predlog odluke o budžetu grada Kragujevca za 2019. godinu i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje.

Ukupni prihodi i primanja utvrđuju se u iznosu od 7.123.000.000 dinara i to: sredstva iz budžeta 6.553.000.000 dinara, sredstva iz ostalih izvora 565.570.000 dinara i sredstva iz sopstvenih izvora od 4.430.000 dinara. Rashodi i izdaci utvrđuju se u iznosu od 7.123.000.000 dinara i to: tekući rashodi u iznosu od 5.726.345.120, izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 757.980.880 dinara i izdaci za otplatu glavnice  638.674.000 dinara.

Nacrt odluke o budžetu urađen je u skladu sa Uputstvom ministarstva finansija za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu, sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Nacrt odluke o budžetu je od 7. do 10. decembra bio istaknut na oglasnoj tabli organa Grada, zvaničnoj interent prezentaciji i oglasnim tablama mesnih zajednica na teritoriji grada Kragujevca. Prema informaciji Gradske uprave za finansije u roku predviđenom za upoznavanje građana sa Nacrtom odluke o budžetu nije dostavljena nijedna sugestija.

Pred odbornicima gradskog parlamenta naći će se i predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije “Naselja Teferič“ – blok između ulica Liparske kose i Živojina Mijailovića, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada Ustanove “Sportsko rekreativni centar Mladost“ za 2018. godinu.

Nema komentara

Odgovorite