„Budi drug – spreči nasilje“ i osvoji nagradu

- -
0

Program „Budi drug – spreči nasilje“ predstavlja doprinos razvoju svesti o pojavi vršnjačkog nasilja, širenju tolerancije i nenasilnog ponašanja kod učenika osnovnih škola. Nastavak je projekta „Budi drug“, koji je Centar za moderno društvo u saradnji sa kragujevačkim osnovnim školama i Gradom uspešno realizovao pre dve godine.

Dodatni benefit programa je u tome što podstiče primenu novih tehnologija kod učenika osnovnih škola.

Realizovani projekat „Budi drug“ pokazao je da je vršnjačko nasilje prisutno i u kragujevačkim školama, te da je nužno povećati broj aktivnosti koje promovišu tolerantno ponašanje među osnovcima u dužem vremenskom periodu. Projekat je posebno ukazao na problem prijavljivanja oblika nasilnog ponašanja i nedovoljno razvijenog mehanizma adekvatnog reagovanja u tim slučajevima.

Istraživanja pokazuju da su deca uzrasta od 12-14 godina najčešći učesnici vršnjačkog nasilja i da u tom uzrastu treba preventivno delovati. Aktivnosti programa „Budi drug – spreči nasilje“  su odabrane i prilagođene uzrastu direktne ciljne grupe.

Program obuhvata:

– Dvomesečni konkurs učeničkih radova na temu „Budi drug – spreči nasilje“ (fotografije, crteži, pisani radovi, kao i sve druge forme kreativnog izražavanja), koji je otvoren do 20. decembra 2018. godine

– Facebook stranicu Centar za moderno društvo, koja pruža informacije o oblicima vršnjačkog nasilja, načinima prepoznavanja i afirmaciji tolerantnog ponašanja među osnovcima viših razreda. Posebavn segment stranice omogućuje osnovcima da anonimno prijave oblik vršnjačkog nasilja. Prijava nasilja se prosleđuje pedagogu i/ili psihologu škole, koju učenik pohađa

– Distribuciju flajera učenicima sa informacijama o programu i uslovima konkursa

– Proglašenje najboljih pristiglih radova putem Facebook stranice ili pošte, javnu dodelu nagrada učenicima (https://www.facebook.com/profile.php?id=100013415346639)

Grad Кragujevac doprineo je u značajnoj meri realizaciji ovog projekta obezbeđivanjem dela sredstava za njegovo sufinansiranje. Sve projektne aktivnosti nalaze se i na Facebook stranici Centra za moderno društvo Кragujevac.

Bioskop Cineplexx Кragujevac Plaza je prijatelj programa.

Nema komentara

Odgovorite