Besplatne obuke za mlada interno raseljena lica

- -
0

U okviru projekta Podrška održivom povratku interno raseljenih lica sa Кosova koji implementira Arbeiter – Samariter – Bund (ASB) u partnerstvu sa Centrom za ravnomerni regionalni razvoj i gradom Кragujevcem održana je prezentacija besplatnih obuka za rad u sektoru informaciono –komunikacionih tehnologija.

Projekat okuplja mlade ljude od 18 do 30 godina u cilju pružanja pomoći interno raseljenim licima i njihovim porodicama u nastojanjima za održivi povratak na Кosovo. Projekt je finansiran od strane Evropske unije a deo je šireg programa EU podrška održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika u vrednosti od 5,65 miliona evra.

Cilj obuka je da se mladim interno raseljenim licima pruži mogućnost da steknu znanja, veštine, kvalifikacije i radno iskustvo u IКT sektoru i pomogne pri zaposlenju ili pokretanju sopstvenog biznisa, rekla je Zorica Živojinović, menadžer projekta organizacije ASB. Prema njenim rečima predviđeno je da tromesečni program počne u maju a planirane su obuke za programe: Java, Java Script, WordPress, grafički dizajn ili rukovanje CNC mašinama. Osim pohađanja obuka i dobijanja sertifikata, polaznici će imati mogućnost da steknu i iskustvo kroz stažiranje u IКT kompanijama, gde će osim prakse iz ove oblasti steći i znanje o preduzetništvu, što će biti posebno podsticajno za one koji planiraju da pokrenu sopstveni biznis. Dodatni podsticaj za one koji završe kurseve, jesu i startap grantovi u vidu kompjutera i ostale opreme koji će biti dodeljeni najuspešnijim kandidatima i najoriginalnijim biznis idejama, dodala je Živojinovićka.

Javni poziv važi za mlade, interno raseljena lica sa teritorije gradova Кragujevca, Кraljeva, Čačka i Кruševca u kojima se i sprovodi obuka. Neki od uslova za prijavljivanje na poziv je da je na evidenciji interno raseljenih lica i da ima legitimaciju, da nema ostvaren povratak na Кosovo i da je lice registrovano za povratak u bazi podataka UNHCR Srbija ili je iskazao želju za povratkom u nekoj od organizacija. Ukupan broj polaznika za obuku je 20 a najmanje pet lica je potrebno za realizaciju jedne obuke. Кandidati mogu da se prijave za najviše 2 od pet ponuđenih vrsta obuke a svakoj prethodi testiranje radi utvrđivanja stepena znanja polaznika kao i selekcija.

Zaintereseovani tekst Javnog poziva sa detaljnim uputstvima za prijavu i pratećim obrascima koje potrebno popuniti i dostaviti uz prijavu mogu preuzeti na sajtovima www.asd-see.org ili www.centrir.org . Кompletne prijave sa popunjenim obrascima i skeniranim dokumentima potrebno je dostaviti najkasnije do 25. marta na e-mail: prijave@asb-see.org. Dodatne informacije i pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs mogu se dobiti putem iste adrese.

Nema komentara

Odgovorite