ANKETA: Da li ste zadovoljni komunalnim uslugama?

- -
0

Na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima, lokalna samouprava je dužna da, bar jednom godišnje, propiše “način kontinuiranog izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga” o njihovom kvalitetu.

Glas Šumadije i Biro za društvena istraživanja sprovode istraživanja o tome koliko su Kragujevčani zadovoljni radom gradskih komunalnih preduzeća.

Na osnovu dobijenih rezultata biće organizovana debata.

Reč je o sledećim uslugama i preduzećima:

-Javno komunalno preduzeće “Čistoća”
-Javno komunalno preduzeće “Zelenilo”
-Javno komunalno preduzeće “Gradske tržnice”
-“Gradska groblja”
-“Parking servis”
-“Gradska agencija za saobraćaj”

Prenosimo Vam link na kojem možete popuniti anketu:

https://www.tvojstav.com/input/qEFQoMZdqS0DfAq2nKkq

 

Nema komentara

Odgovorite