Afera „Torta“: GV utvrdilo propuste u procedurama „Čistoće“

- -
0

gradsko vece

Članovi Gradskog veća doneli su na današnjoj sednici Zaključak o prihvatanju Izveštaja Komisije za utvrđivanje okolnosti u vezi nastale situacije u JKP „Čistoća“ koja se odnosi na uništavanja veće količine prehrambenh proizvoda odnosno torti.

Opseg delovanja Komisije prema rečima njenog predsednika Saše Milenkovića bila je samo JKP „Čistoća“, odnosno propusti u procedurama koje su zaposleni u ovom preduzeću uradili zbog čega je došlo do toga da se torte pojave na crnom tržištu.

– Utvrdili smo da je bilo propusta, utvrdili smo ko je nadležan za te propuste i time završili rad Komisije. Budući rad može da se odnosi samo na inspekcijske službe i komunalnu policiju, da pojačamo kontolu, jer ne verujemo da je tih dana prodata sva količina torti. Postoji sumnja da su te torte ponovo zamrznute i da je moguće da se ponovo pojave u nelegalnoj prodaji i ovim putem pozivamo građane da ukliko primete u bilo kom gradu, ne samo Kragujevcu, takve torte o njima obaveste policiju ili komunalnu policiju – rekao je Milenković.

U izveštaju Komisije navodi se da je, zbog propusta u radu i nepoštovanja procedura prijema i uništavanja otpada zaposlenih u JKP „Čistoća“ – Služba za deponovanje otpada na deponiji, u Jovanovcu, 24. decembra količina od 18.432 komada torti koju je trebalo uništiti, izneta i stavljena u nelegalnu prodaju.

U postojećoj proceduri upravljanja deponijom nije uređeno postupanje sa otpadom pravnih lica. Komisija je navela da su pokrenuti disciplinski postupci protiv odgovornih lica i drugih zaposlenih koji su učestovali u ovom događaju, kao i da su podnete krivične prijave protiv zaposlenih i NN lica.

Konstatovano je, na osnovu izveštaja nadležnih zdravstvenih službi da tih dana nije zabeležen povećan broj pacijenata sa stomačnim tegobama niti pacijenata sa simptomima akutnog trovanja hranom. Na osnovu podataka Instituta za javno zdravlje, koji je sproveo analizu uzoraka, zaključeno je da su pregledani uzorci zdravstveno bezbedni.

Komisija za utvrđivanje okolnosti u vezi nastale situacije u JKP „Čistoća“ najoštrije je osudila postupak zaposlenih u Službi za deponovanje otpadom i dala punu podršku radu državnih organa u ispitivanju krivične odgovornosti i procesuiranju svih onih koji su u svemu ovome učestvovali – odgovornih lica i zaposlenih.

Komisija je predložila, a Gradsko veća prihvatilo, da se zaduži Nadzorni odbor JKP „Čistoća“ da pojača unutrašnji nadzor nad poslovanjem preduzeća i poštovanjem procedura kao i preispitavanjem postojećih radi eventualne dopune istih.

U delu izvorne nadležnosti organa Grada pojačaće se nadzor preko komunalne inspekcije –kako inspekcijski tako i nadzor nad obavljanjem komunalne delatnosti kako ne bi došlo ponovo do sličnih situacija. U narednom periodu biće pojačan nadzor komunalne policije u delu vanpijačne prodaje, a preispitaće se i postojeće gradske odluke koje se odnose na održavanje čistoće i upravljanje otpadom. Ukoliko bude bilo potrebno nadležna Gradska uprava utvrdiće nacrte novih propusta u ovoj oblasti.

Nema komentara

Odgovorite