Novine srbske

- -
0

NovineSrbskeNovine srbske, su prve novine u Srbiji koje su se pojavile u januaru  1834. godine a štampane su u Kragujevcu. Urednik i osnivač prvih novina u Srbiji bio je Dimitrije Davidović, pionir srpskog novinarstva. Skupština grada Kragujevca je, u njegovu čast, 2013. godinu proglasila “ Godinom Dimitrija Davidovića i modernog novinarstva”.

Novine su pokretnute sa ciljem da šire prosvetu i kulturu, ali su ipak bile, pre svega, politički list, i u odnosu na ostale evropske novine tog doba, bile su jako siromašne. Izlazile su jednom nedeljno, na dva lista, a pretplata za njih na godišnjem nivou iznosila je dva talira. Najviše pretplatnika bilo je u prve dve godine. Štamparija u kojoj su štampane, bila je dobro opremljena, a u njoj su radili strani majstori, koje je knez doveo u Srbiju.

Urednik Dimitrije Davidović je već iza sebe imao iskustvo u bavljenju ovim poslom, pošto je još u Beču 1813. godine izdavo novine na srpskom jeziku, preteču “Novina srbskih”. On svoje novine nije zamišljao samo kao sredstvo informisanja, već je u njima izražavao svoje mišljenje o stanju u Srbiji, pa je veoma brzo ušao u sukob sa knezom Milošem. Zbog toga je knez naredio da se novine cenzurišu, a Dimitrije Davidović je udaljen iz novinarstva.

Nema komentara

Odgovorite