Amidžin konak

- -
0

amidzin konak

Od svih građevina podignutih u okviru dvora kneza Miloša u Kragujevcu do danas je sačuvana samo zgrada zvana Amidžin konak.

Amidžin ili, kako je prvobitno nazvan, Momački konak, sagrađen je 1818. godine, kao jedna od prvih zgrada budućeg dvorskog kompleksa. Služio je za smeštaj momaka koji su sačinjavali kneževu pratnju, kao i za prihvatanje nahijskih knezova i drugi viđenijih gostiju prilikom njihovog dolaska kod kneza u Kragujevac. Tu ih je prihvatao „domostrojitelj“ Sima Milosavljević Paštrmac, od kneza prozvan Amidža ( na turskom ujak), koji je uživao izuzetno poverenje inače često nepoverljivog kneza. Po njemu je konak dobio ime.

Građevina je podignuta na kosom terenu, pa je deo na kosini podizan masivnim zidom od kamena i na tom delu u prizemlju je podrum. Gornji, poluspratni deo zidan je u bondruk konstrukciji, koja je uobičajeni način građenja u Srbiji u 19. veku. Krov je četvoroslivan, blažeg nagiba, a krovni pokrivač ćeramida. Na krovu dominiraju vitke i elegantne dimnjačke kape. Prema ulici, iz spratnog dela, izbačena su iz ravni zida dve simetrična erkera, koji doprinose lepšem izgledu građevine. Na fasadi prema ulici vredan detalj su ulazna podrumska vrata, zasvedna, sa zvekirom od kovanog gvožđa, kao i mali podrumski prozori lučnih otvora, sa ukrasnim rešetkama. Na dvorišnoj strani, dominira prostran trem, sa nizom ornamentisanih hrastovih stubova i ogradom od profilisanih dasaka. U unutrašnjosti konaka nalazi se osam simetrično raspoređenih prostorija, koje su u potpunosti odgovarale prvobitnoj nameni građevine. U svim prostorijama pod je od dasaka, a tavanica je ukrašena ornamentisanim drvetom, obrađenim daskama sa profilisanim lajsnama na spojevima. Čitava građevina deluje veoma skladno. Građena je sa mnogo ukusa i u potpunosti je prilagođena terenu na kome je podignuta. Zauzimala je jedno od važnijih mesta u okviru dvora kneza Miloša i svojim izgledom znatno doprinosila lepoti čitavog ambijenta.

Građen od solidnog materijala, od vrhunskih majstora koje je knez Miloš čak iz Austrije dovodio, Amidžin konak je odoleo zubu vremena i do danas ostao sačuvan u gotovo neizmenjenom obliku, kao jedan od najznačajnijih objekata ove vrste u čitavoj Srbiji. Zaštićen je 1949, a kategorisan ka kulturno dobro od velikog značaja 1979. godine.

Nema komentara

Odgovorite