Kragujevac – centar lovne karte Srbije

- -
1

Sveti EvstatijePrestonica Miloša Obrenovića, grad Kragujevac, smatra se kolevkom lovstva Srbije. Istorija nas vraća u 1887. godinu i to 9. septembar kada je baš u Kragujevcu osnovana prva lovačka družina “Šumadija”. Kragujevačka lovačka družina, kao tadašnji epicentar srpskog lova inicirala je osnivanje Lovačkog saveza Srbije, čiji je prvi predsednik bio Milan Obrenović.

Kragujevčani okupljeni oko ljubavi prema lovu, 3. oktobra 1903. godine prvi put su proslavili i za svog zaštitnika imenovali Svetog Evstatija.

U životopisu velikomučenika Sv. Evstatija (Eustahius), navedeno je da se zvao Plakida, i da je živeo 70 – 120 godine, posle rođenja Isusa Hrista, u Rimu. Bio je strastven lovac i vojskovođa u vreme cara Tita i Trajana. Već u trećem veku po Hristovom rođenju, lovci hrišćanski počeli su slaviti Sv. Evstatija, kao velikomučenika i zaštitnika lova po svim oblastima rimskog carstva.

A evo zašto je Sv. Evastije zaštitnkik lova:

Legenda kaže da polazeći jednom u lov na hrišćanski praznik Veliki petak, naiđe u šumi na jelena. Božjom promisli pojavi mu se svetao krst među rogovima jelena, i dođe mu glas gospodnji pozivom da ode svešteniku hrišćasnkom i da se prekrsti.

Plakida, tronut pojavom posluša, ode i prekrsti se, zajedno sa ženom i dva sina. Na krštenju dobi ime Evstatije.
Nakon toga, vrati se ponovo u šumu, na isto mesto gde mu se ranije pojavio jelen, i kleknuvši zablagodari Bogu što ga je priveo Hristovoj istini. U taj čas, ponovo je čuo tajanstven glas, koji mu predreče njegovo stradanje. Odmah zatim, Evstatije tajno napusti Rim sa svojom porodicom i preseli se u Egipat, gde je proveo prerušen i u zatišju, petnaest godina.

Međutim, pred kraj vladavine cara Trajana, Varvari napadoše Rimsko carstvo. Car pošalje dva oficira da, po čitavoj državi, potraže vojskovođu Plakidu. Pronađu ga u Egiptu i dovedu u Rim.
U međuvremenu, umire car Trajan te na presto carstva dolazi car Adrijan (Hadrian). Kad pozva car vojvodu Plakidu da prinese žrtvu, on reče da je hrišćanin i car ga odmah stavi na muke. Kad mu zveri ne učiniše ništa, on ga zajedno sa ženom i sinovima ubaci u telo usijanog metalnog vola. Trećeg dana izvadiše njegovo telo mrtvo, a od žara nepovređeno i sahraniše ga.

Na teritoriji Kragujevca postoje dva lovačka udruženja, „Šumadija“ iz Kragujevca i „Srebrnica“ iz Stragara.

Danas  lovačko udruženje “Šumadija”, sa preko 1.200 članova, gazduje lovištem “Lepenica” u površini od 65.000 hektara, fazanerijom i velikim brojem lovno-tehničkih objekata. Organizator je brojnih skupova lovaca, gradskih i turističkih manifestacija, sabora i takmičenja.

Lovišta su atraktivna i imaju dosta raznovrsne divljači.

Najzastupljenije vrste su: srneća divljač, divlja svinja, fazan, zec, prepelica, grlica, lisica, kuna, šakal, jazavac itd.
Posebnost lovišta „Lepenica“ je posedovanje sopstvene fazanerije, koja je najveća na prostoru Šumadije i Pomoravlja. U ovoj fazaneriji se godišnje proizvodi oko 40.000 fazanskih pilića.

Lovište „Srebrnica“ ima i dve specifične vrste divljači, nekarakteristične za naše područje i to su muflon i jelen lopatar.

lov2

1 komentar

Odgovorite