Udruženje mladih menadžera Kragujevac

- -
0

ummk„Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti. Ono je vezano za sve aspekte ljudskog ponašanja i delovanja – razvija kreativnost, pospešuje rađanje ideja i obogaćuje ljudske potrebe”.

Kragujevčani koje ambicije pokreću u smeru pisanja i realizovanja projekata i volonterskog angažovanja i omladinskog aktivizma nemaju razloga za brigu. Udruženje mladih menadžera Kragujevac je tu da pruži neophodnu potporu za širenje preduzetničkog duha kod mladih.

Udruženje mladih menadžera Kragujevac (UMMK) je nevladino i neprofitno udruženje sa osnovnim ciljem otkrivanja i razvijanja preduzetničkih potencijala kod mladih.

Udruženje mladima velikodušno nudi razmene znanja i iskustva sa studentskim organizacijama u zemlji i regionu, organizuje praksu i stručno usavršavanje, volonterske akcije za mlade, brojne radionice – ključeve uspeha u poslovnom svetu konfuzije i haotičnog stanja.

Neki od realizovanih seminara, projekata i radionica su: „Rizici u poslovanju“, „Dokaži se 100%“, „Građani i građanke odlučuju“, „Seminar osnovi preduzetništva“, „Business Days“, „Seminar svet mladih menadžera“, „Predstavi sebe“, „Jačanje samopouzdanja i upravljanje vremenom“…

Pored formalnog pristupa rešavanju poslovnih problema, kamera Udruženja beleži i dobru zabavu, putovanja, konekciju članova UMMK-a sa mladima sličnih ambicija, a sve to u cilju naglašavanja važnosti timskog duha i kvalitetne interne komunikacije.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Skupštinu Udruženja čine svi članovi.

Članovi odbora su Marko Bosiljčić, Ljubomir Matić, Milena Stanisavljević, Miloš Rakić i Srećko Bačevac.

Član Udruženja može biti svako poslovno sposobno lice.

 

“Mi ne gradimo kuće, ali gradimo dogovore koji stvaraju nove mogućnosti za mlade.”

Nema komentara

Odgovorite