ZZŠ: Pravna sigurnost investitora uslov svih uslova

- -
0

Republičku administraciju hitno dovesti u red. Nova situacija u slučaju kasarne „Radomir Putnik“ dokaz je neznanja, ali i prisustva politizacije. Zbog „Aerodroma“ sledi prekršajna prijava protiv republičkog građevinskog inspektora. Politikanstvo i neznanje ne smeju da ugrožavaju interese građana i investitora.

Investicioni program ZAJEDNO ZA ŠUMADIJU razvoja Krgaujevca  jasan  je – sve je u funkciji razvoja proizvodnje, trgovine i stambene izgradnje. U tom smislu, preispituje se koncept Javne garaže, jer se nastoji da  se u razgovoru sa izvođačima, a uzimajući u obzir iskustva suseda, nađe najracionalnije rešenje, rekao je na pres konferenciji Nebojša Vasiljević, potpredsednik ZAJEDNO ZA ŠUMADIJU. Vasiljević kaže da će se naredne godine sigurno ući i u realizaciju projekata koji su vezani za lokaciju Kneževog Arsenala na čijem prostoru je prema ranijem dogovoru sa Univerzitetom  predviđen  deo funkcija Filuma i Medicinskog fakulteta, ali i drugih sadržaja kulture i obrazovanja. Tako  da će na ovom prostoru biti smešten Centar za edukaciju, Zavod za zaštitu spomenika kulture i Radio televizija Kragujevac. Prema rečima Vasiljevića, prirodno je da se sve ove institucije nađu na jednom mestu i Predlog budžeta za 2013. godinu, kada je reč o investicionom ulaganju ide u ovom pravcu. Vasiljević se posebno istakao  stambenu izgradnju na Aerodromu: „Nastavak urbanizacije svih gradskih naselja  je potpuno logičan redosled događaja i gradska vlast ne želi nikoga da ugrozi. Trenutni stepen izgrađenosti na površini koja zahvata  16,6 hektara iznosi svega 0,86 odsto, a prema urbanističkim parametrima iz GUP-a, indeks zauzetosti je 4 puta veći, tačnije 40 odsto!  Sve ovo znači da je Aerodrom trenutno dostigao koeficijente seoskog naselja i ako želimo da poštujemo urbanističke  matrice treba izgraditi najmanje još 200 000 kvadrata! Ovo nije atak na pravo građana na okupljanje, već želja lokalne samouprave da prati civilizacijski razvoj i poštuje prava investitora. U tom smislu Grad će podneti prekršajnu prijavu protiv republičkog  građevinskog inspektora koji je imao primedbu na dozvolu o gradnji.  Rešenje  je inače   stiglo van svih rokova,  sa četiri meseca zakašnjenja!“  Vasiljević je kritikovao državnu administraciju i kada je u pitanju kasarna Radomir Putnik, jer je iz vojnog ministarstva stigao dopis da se 9,5 hektara na kome se nalazi ovaj vojni objekat , kao i zgrada Korpusa i Dom vojske izuzima od Master plana. „ Sada je kasarna Radomir Putnik sa pratećim vojni objektima bitna za odbranu zemlje! Ranija administracija je tražila 35 miliona evra za kasarnu Radomir Putnik, što je takođe bilo nerealno i protiv interesa grada i građana. Pored toga sada se traži i  dodatnih 50 metara bezbednosnog pojasa!“  Vasiljević je zaključio da će gradska vlast reagovati na ovo saopštenje svim zakonskim sredstvima i pokušati da dovede ovaj prostor u funkciju  interesa građana Kragujevca.

Nema komentara

Odgovorite