ZZŠ dosledna sebi

- -
0

ZZŠ dosledna sebi

Stav stranke Zajedno za Šumadiju je da je Kragujevac najviša politička kota Srbije, a razlog tome, stranka Zajedno za Šumadiju, po svom Programu daljeg razvoja Kragujevca od 2012. godine, konceptu, svojoj viziji i misiji, vodeća je reformska partija u zemlji. „Nakon neuspeha sistema i konkurencije u dvogodišnjem uzaludnom pokušaju obračuna sa celim jednim gradom, ne čudi što dolazi trenutak kada su sve političke partije u zemlji, što javno, što diskretno, istakle prioritetnu potrebu povezivanja i saradnje sa Zajedno za Šumadiju“, rekao je Saša Milenić, potpredsednik stranke i narodni poslanik. Kako će ovaj trenutak Zajedno za Šumadiju upotrebiti i staviti u funkciju interesa građana Šumadije i daljeg razvoja grada i regije, videće se u danima pred nama. Milenić je istakao da je jedino izvesno da će Zajedno za Šumadiju ostati verna najvišim standardima građanske, liberalne demokratske politike, odnosno, ostaće dosledna sebi samoj.

„Kada smo formirali stranku jasno smo saopštili da je decentralizacija urgentna potreba održanja i uslov razvoja u Srbiji. Naglasili smo da to nije samo političko-ekonomska tema nego i civilizacijski model: ono što je u 19. veku bila klasna borba, u 20. dekolonizacija, u 21. veku ključna reč politike i civilizacije Zapada biće decentralizacija. Istakli smo da nebeogradski, zavičajni pogled na Srbiju, nije nikakva razrokost nego izraz autentične potrebe građanskog društva, prava čoveka na dostojanstven život i istu takvu smrt. Umesto toga, beogradocentrični politički sistem Srbije istakao je ideju ukrupnjavanja, izraženu u, po umišljenosti čuvenoj, tezi o dvopartijskom sistemu“, rekao je Milenić i dodao da danas tu tezu više niko ne sme ni da pomene, naročito ne njeni protagonisti, DS i SNS. Zajedno za Šumadiju smatra da je to ”talog prošlosti” i da ove partije-tankeri Srbiju mogu da vode samo u dublju beogradizaciju i punu regresiju. Srbija se, zaista, sve dublje centralizuje, što treba shvatiti isključivo kao prevlast sile i monopola na strani regresivnih i retrogradnih ideja i snaga.

„Jedini izvojevani prostor građanske slobode u Srbiji je politika i život političkih partija. Kako su ekonomski sistem monopola i političko-bezbednosni sistem nadzora slepi i gluvi za imperativ decentralizacije, sva sila pritiska opravdanog decentralističkog zahteva izbija u stvarnost kroz partijski milje. Partije tankeri se raspadaju, a nove političke organizacije klijaju kao pečurke posle kiše“, istakao je Milenić. Zajedno za Šumadiju veruje da će u roku ne dužem od godinu dana politička scena Srbije doživeti potpuni redizajn i suštinsku izmenu konfiguracije. U tom novom prostoru Zajedno za Šumadiju igraće jednu od najzapaženijih političkih uloga, kao pionir i vizionar čija je formula postala obrazac za ostale.

„Baš kao što je Kragujevac sa svojim investicionim bumom i infrastrukturnim razvojem jedino mesto uspeha postkomunističke politike u Srbiji i jedini učinak kojim bi lideri tranzicije mogli da se pohvale, tako je i Zajedno za Šumadiju najprogresivnija i vodeća reformska politička partija u zemlji, svesna da kuca na vrata trijumfa i da njeno vreme upravo nastaje“, zaključio je potpredsednik Zajedno za Šumadiju na današnjoj konferenciji za novinare.

Nema komentara

Odgovorite