U DS predstavljen program praktičnih politika

- -
0

Tribina Program Praktične politike DS-a za „Srbiju posle Vučića“ održana je sinoć u Kragujevcu, u prostorijama Demokratske stranke. S učesnicima je rezgovarao i predsednik Pokrajinskog odbora Demokratske stranke za Vojvodinu Miroslav Vasin, a bili su prisutni i predsednica odbora Socijaldemokratske stranke u Kragujevcu Slavica Saveljić i Ivan Dubljanin, predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke.

“Najvažnije je da izmene zakona vratimo u demokratski okvir i procedure, da ne budemo nikada više u situaciji da su nam zakoni u suprotnosti sa ostalim propisima, odnosno da su nesprovodivi. Posledica neusaglašenosti aktuelnog Zakona o radu sa pratećim propisima i drugim zakonima je nemogućnost da radnici dobiju kolektivni ugovor, čak i u državnim službama, jer su sami instituti zakona u suprotnosti sa propisima. Zato Demokratska stranka priprema predlog novog Zakona o radu koji treba da reguliše odnos radnika i poslodavaca, a ne države i poslodavaca”, izjavio je Miroslav Vasin predsednik Resornog odbora za rad, zapošljavanje, socijalnu politiku i invalidsku i boračku zaštitu u Kragujevcu na sinoć održanoj tribini “Novi programi praktične politike- Srbija posle Vučića” u Gradskom odboru DS Kragujevac i naglasio da više nikada zakoni i propisi ne treba da budu lex specialisi ili populistički, koji se donose po hitnoj proceduri i derogiraju već postojeće propise.

S obzirom na to da na tržiše rada utiče sistem obrazovanja, novi program DS predviđa da se jednom godišnje analizira stanje na tržištu rada, odnosno potrebe poslodavaca i da te potrebe budu obavezne za obrazovne institucije kada raspisuju konkurse za određene smerove i struke. Takođe, nagomilane probleme nezaposlenosti, posebno kada smo suočeni sa nedostatkom određenih kadrova, moguće je rešiti kroz sistem doživotnog učenja, poput većine evropskih zemalja. To podrazumeva da svaki okrug ima Edukativni centar i da posle prekvalifikacija i dodatnih obuka ljudi lakše dolaze do posla. Ovo je posebno važno, jer će iz Srbije u naredne dve godine otići majstori, zanatlije i radnici različitih struka jer je na primer Nemačka propisima otvorila svoje tržište rada za radnike iz zemalja koje nisu članice EU Sa druge strane, Srbiju sve više napuštaju mladi i dužnost i obaveza vlasti je da osmisli programe i stimuliše ih da ostanu u zemlji.

“Da bi ostali u zemlji moramo da im obezbedimo posao, rešimo stambeni problem i obezbedimo smeštaj dece u vrtićima. Mere koje predlažemo za mlade, koji su uz žene, starije od 65, Rome i osobe sa invaliditetom najugorženije grupe našeg društva, su: garantovanje posla tri meseca po završetku školovanja, za duže od tri meseca boravka na birou nadoknada od 27 000 dinara, finansiranje kamata za prvi stan bračnih parova ukoliko se odluče da prvu nekretninu kupe na kredit, izgradnja naselja za mlade bračne parove, otkup napuštenih seoskih domaćinstava za mlade koji žele da ostanu na selu, a seoska domaćinstva bi posle 10 godina bila u njihovom vlasništvu, besplatna i subvecionirana obdaništa. Takođe, osmislili smo i program javnih radova po ugledu na Irsku i Kinu, što znači da bi javni radovi obuhvatali i infrastrukturne radove, izgradnju, ali i određene usluge socijalne zaštite”, istakao je Vasin.

Mere odgovore socijalne politike su usko povezane sa programima i merama zapošljavanja, ali i sa obezbeđenjem dostojanstvenog života za one građane i ranjive grupe koje zbog bolesti ili godina nisu u mogućnosti da rade. Program nove parktične politike predviđa posebne stimulacije za gubitinike tranzicije i zaposlene u frimama koje su neuspešno privatizovane, pa je za njih predviđena mesečna nadokanada po tačno odrđenim kriterijumima, u zavisnosti da li žive sami, da li imaju svoj stan, da im je supružnik zaposlen i da li im je ugroženo zdravlje. Mesečna nadokanda u iznosu od 27 hiljada dinara previđena je i za one koji bi najteže našli posao- starije od 60 godina. Za osobe sa invaliditetom koji su navršili 18 godina a ne mogu da se zaposle, novi program socijalne politike DS-a predviđa mesečni dodatak koji bi u zbiru sa nadoknadom za tuđu negu i pomoć bio u visini prosečne zarade u Srbiji, ali i organizovanje naselja malih stambenih jedinica u kojima bi živeli samostalno u svojoj zajednici.

Program socijalne politike mora da omogući dostojanstvfen život starima, pripadnicima trećeg doba, ali i dostojanstvenu penziju. Demokratska stranka se obavezuje da nijedna vlast više nikada ne može i ne sme da posegne u stečena prava ili imovinu, odnosno penzije.

“Više ne sme da se desi da najniža penzija bude manja od nadokande za socijalnu pomoć. Penzija mora da obezbedi dostojanstven život. Reforma PIO fonda mora da obezbedi da se doprinosi redovno uplaćauju, a ne da država omogući da doprinosi odlaze u takozvanu sivu zonu. Važno je da u godine staža uđu i godine osnovnih studija, kako bi i oni koji su završili fakultete odlazili u isto vreme u penziju. Namera nam je da izjednačimo privatne i državne Gerontološke centre, odnosno da država subvencioniše boravak najstarijih i u privatnim Gerontološkim centrima. Za pripadnike trećeg doba od izuzetne je važnosti zdravstvena zaštita i moramo omogućiti da je ona dostupna svima na čitavoj teritoriji naše zemlje. U našim selima nema ni ambulante i potrebno je da formiramo Geronto-zsrvatvsne centre u svim većim gradovima Srbije i napravimo i mobilne ekipe kako bi usluge stomtologa ili očnog lekara, ali i sve ostale usluge bile dostupne i polupokretnim i nepokretnim starijim osobama. Zalažemo se da se zaustavi privatizacija zdrsvtvenih centara i banja, kao i da se svim starijim od 65 godina omogući odlazak u banje uz odgovarajuću nadokandu u odnosu na njihova primanja”, istakla je Snežana Mirković, poverenica Foruma penzionera DS-a.

Saradnja Demokratske stranke i sindikata počela je davne ’91 godine i naš zadatak je da obezbedimo nesmetan socijalni dijalog, smatra Zoran Tanasijević, predsednik Saveta za saradnju sa sindikatima Demokratske stranke i naglašava da je veoma važno da predlog Zakona o radu u samo startu radi sa predstavnicima sindikata kako bi njihovi predlozi i primedbe “ušle ” u samom početku u nacrt zakona.

“Mora da se promeni i forma socijalnog dijaloga, rad Socijalnoekonomskog saveta. Sindikat mora da dobije svoju stolicu u parlamentu, jer taj važan partner u svim demokratskim zemljama mora da se pita i i obrazovanju i socijalnoj politici, baš kao i o razvoju privrede i industrije zemlje”, dodao je Tanasijević.

Predsednica Resora za informisanje DS, Tanja Manojlović istakla je da je istraživanje koje je urađeno sa učesnicima protesta pokazalo da je glavni razlog pobune građana medijski mrak u našem društvu.

“Borba protiv medijskog mraka je za građane važnija i od fer i demokratskih izbora, pa i teške materijalne i socijalne situacije. Zato je borba za slobodu medija, za objektivne i pravovremene informacije, za mogućnost da se čuju različita mišljenja i stavovi najvažnija borba u ovom trenutku. Naš zadatak je da trasformišemo javni servis kako bi on postao javni servis svih građana Srbije. On mora biti otvoren za drugačija mišljenja, za debate, ali je i njegov zadatak da pruži najvažnije, precizne i objektivne informacije svim građanima. Moramo da preispitamo privatizaciju lokalnih medija, posebno jer smo svedoci da je jedna grupa ljudi kupila veliki broj lokalnih medija, povezala ih u sistem koji u saradnji sa određenim medijima sa nacionalnim frekvencijama, prenosi iste medijske sadržaje kao propagandna mašinerija vladajuće većine. Zato je neophodno i da se izmene uslovi konkursa za sufinansiranje medisjkih sadržaja od javnog interesa, ali i da se promene kriterijumi u izboru komisija koje o tome odlučuju. Da to ubuduće budu samo relevantna i najstarija udruženja i medijske asocijacije, Kompletnu reformu medija moramo da uradimo u saradnji sa medijskim udruženjima, novinarima i stručnjacima, zaključila je predsednica Resornog saveta za informisanje DS”, Tanja Manojlović.

Član Resornog odbora za rad, socijalnu politiku, invalidsku i boračku zaštitu, mr Aleksandar Antić, inače potpredsednik GroDS Kragujevac, mišljenja je da aktivne mere zapošljavanja i određene subvencije za mlade moraju da prate i reformu obrazovanja.

“Studenti na poslednjim godinama studija su zabrinuti da li će naći posao u struci. Do tada su polagali ispite, prelazili iz godine u godinu, ali da bi dobili posao i da bi njhovo znanje bilo konkurentno na tržištu, obrazovni sistem mora da im ponudi i praktična znanja. Neko je položio građansko ili krivično pravo, ali nikada nije napisao, niti zna da sastavi ugovor. Studenti prava nikada nisu videli, niti znaju da rukovode delovodnicima. Zbog toga je neophodno da u nastavni proces uključimo i državne službenike i opštinske činovnike kako bi studentima preneli praktična znanja”, smatra Antić.

Novi program praktičnih politika DS-a “Srbija posle Vučića” biće predstavljen širom Srbije, kako bi što širi krug građana mogao da dostavi svoje primedbe i predloge.

Nema komentara

Odgovorite