SNS: Predlog Zakona o javnim nabavkama

- -
0

Na konferencijama koje je Gradski odbor SNS u Kragujevcu održao u prethodnom periodu, ukazano je na brojne nedostatke u procesima javnih nabavki, sprovođenih od strane naručilaca sa nivoa Grada, kojima se urušio jedan od osnovnih ciljeva Zakona o javnim nabavkama, a to je ušteda budžetskih sredstava putem konkurencije. Nedostaci poput:
– učešća pojedinih privrednika u izradi projektne dokumentacije,
– utvrđivanja kriterijuma za učešće u javnoj nabavci u skladu sa mogućnostima favorizovanih ponuđača, umesto realnim potrebama Grada, države i građana,
– poništavanje otvorenih postupaka kada za to i nije bilo opravdanih razloga,
– prelazak na pregovaračke postupke bez prethodnog objavljivanja, a bez osnovnog uslova za njegovo pokretanje (postojanje vanrednih okolnosti); pregovarački postupak posmatran je kao pravilo i mogućnost izbegavanja otvorenog postupka javne nabavke, umesto kao izuzetak za prevazilaženje vanrednih okolnosti,
– nepozivanje svih učesnika sa otvorenih postupaka na pregovarački postupak,
– nepoštovanja rešenja nadležnih državnih organa za raskid ugovora sa favorizovanim ponuđačem,
– kao i propusti same Komisije za zaštitu prava i Republičke uprave za javne nabavke
postali su praksa koja se ponavljala iz jedne u drugu javnu nabavku.

Zakon o javnim nabavkama i javne nabavke sprovođene na osnovu istog, predstavljali su svojevrsne biznis planove pojedinih interesnih grupa i pojedinaca, koji su rezultirali diskriminisanjem određenih privrednika i pravilom koje je zavladalo među privrednicima: „ne učestvovati u javnoj nabavci jer je već nameštena“. Nestala je zdrava konkurencija, a budžet Grada i Republike Srbije je ispražnjen.

Upravo ovi nedostaci na koje smo ukazivali, a koje je i državni revizor uočio, jedan su od povoda i inspiracija za donošenje novog Zakona o javnim nabavkama, koji u velikoj meri pooštrava kontrolu i kaznene mere, utirući put borbi protiv korupcije. Samim tim otvara prostor zdravoj konkurenciji i stvara ogromne uštede u budžetima Republike Srbije i lokalnih samouprava.

Nema komentara

Odgovorite