SNS: Obdanište u Kragujevcu preskupo

- -
0

Jedan od prioriteta Srpske napredne stranke jeste uspostavljanje pravne države, odnosno poštovanje zakonom utvrđenih pravila. Zato delujemo na svim nivoima, i republičkom i lokalnom, trudeći se da ispravimo nepravde i ukažemo na nepoštovanje zakonskih odredbi. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji važi od septembra 2009, kao i Zakonom o predškolskom obrazovanju, koji važi od aprila 2010.god., cena obdaništa ne bi smela da iznosi više od 2.580 din.

Grad je utvrdio ekonomsku cenu obdaništa po detetu u iznosu od 12.865 dinara. Primenom pomenutih zakona lokalna samouprava je u obavezi da refundira 80% ekonomske cene obdaništa, a roditelj ili staratelj da plati 20% ekonomske cene usluge. Nije teško izračunati da je 20% od utvrđene ekonomske cene obdaništa u Kragujevcu, 2.580 dinara po detetu.

Međutim, suprotno zakonu, Gradsko veće Rešenjem o ceni usluga celodnevnog boravka i Rešenjem o visini učešća korisnika usluga od 08.04.2010, utvrđuje 2.580 dinara kao najniži a ne kao najviši iznos cene za korisnike predškolskih ustanova. Za boravak u kragujevačkim vrtićima roditelji plaćaju od 2.580 do u Srbiji rekordnih 11.000 dinara. Takođe, iznos od preko 2.560 din uplaćuju dva puta za istu uslugu. Jednom putem poreza na zaradu i drugih nameta koji „pune“ gradski budžet iz kojeg treba platiti taj iznos a drugi put uplatnicom na žiro račun Ustanove za decu „Nada Naumović“.

Četvoročlana porodica sa ukupnim primanjima u iznosu od 50.000 hiljada za prvo dete plaća 7.000 dinara a za drugo 5.600, što je zbirno 12.600. Dakle jedna takva porodica, 25% odnosno četvrtinu svojih mesečnih primanja izdvaja na obdanište. Po zakonu ista porodica trebala bi da izdvoji 5.160 dinara, što bi iznosilo svega 10-tak procenata njihovih primanja.

Takođe, roditelj koji ostaje na poslu prekovremeno (da bi zaradio neki dinar više za izdržavanje porodice) odlukom Gradske uprave kažnjen je većom cenom obdaništa.

Cene obdaništa u drugim gradovima niže su i do četiri puta u odnosu na kragujevačke. Tako je obdanište u Kragujevcu ubedljivo najskuplje iako se roditelji našeg grada ne mogu pohvaliti i najboljim mesečnim prihodima.

Ovakav način rada nije prihvatljiv, niti je u interesu građana.

Pozivamo lokalnu samoupravu da preispita svoja rešenja po kojima roditeljima dece korisnika predškolskih ustanova naplaćuje cenu usluge u znatno većem iznosu od zakonom propisanog i da sledeći put, prilikom donošenja za Grad i građane bitnih odluka, u obzir uzmu činjenicu da im osnovni zadatak da građanima život učine lakšim i jeftinijim.

Nema komentara

Odgovorite