SNS: Lokalna vlast neodgovorna

- -
3

Neodgovorno ponašanje, licemerne izjave i manipulisanje građanima od strane predstavnika lokalne samouprave najbolje se mogu ilustrovati primerom JKP Niskogradnja.

Dešavanja u Niskogradnji predstavljaju još jedan primer neodgovornog odnosa lokalne samouprave prema ukazanom poverenju građana, odnosno neprofesionalnog odnosa ljudi koji danas vode ovaj Grad, javna i javnokomunalna preduzeća. Gradski odbor SNS je u prethodnom periodu puno puta govorio o finansiranju političke kampanje Zajedno za Šumadiju kroz zapošljavanje ljudi u lokalnoj samoupravi i javnim i javnokomunalnim preduzećima. Niskogradnja je odličan primer opravdanosti naših tvrdnji, a izjave generalnog direktora i zamenika generalnog direktora to i potvrđuju. Rukovodstvo Niskogradnje je prethodnih dana izjavilo da je u 2011.god., dakle u predizbornoj godini, primljeno 77 radnika sa kvalifikacijama koje Niskogradnji nisu bile potrebne i da rukovodstvo Niskogradnje nije odlučivalo o prijemu tih ljudi.

Na sednici Skupštine grada predstavnici lokalne samouprave ističu kao osnovni problem velike troškove prekobrojno zaposlenih, primljenih u predizbornoj godini upravo po njihovom nalogu.

Kao drugi problem istaknuta je blokada računa Niskogradnje.

Lokalna samouprava ističe problem blokiranog računa Niskogradnje, ali ne govori o osnovnom izvoru nelikvidnosti Niskogradnje, odnosno obavezama koje ona nije izmirila prema ovom preduzeću. Dug lokalne samouprave prema Niskogradnji iznosi 430 miliona i upravo zbog tog duga račun Niskogradnje je u blokadi u iznosu od 137 miliona dinara. Postavlja se pitanje zašto lokalna samouprava ne uplati Niskogradnji dugujući iznos, čime bi se odblokirao račun, isplatile dugujuće zarade i isplatio jedan deo neisplaćenih potraživanja? Da podsetimo, grad duguje prosvetnim radnicima, duguje Elektrošumadiji, duguje Energetici, duguje svima. Grad duguje odgovor građanima – zašto ne izmiruje svoje obaveze? Da li je loklna samouprava bankrotirala?

Postavlja se i pitanje zašto je rukovodstvo Niskogradnje inertno, zašto ne preduzima nikakve aktivnosti da naplati svoje dugove od lokalne samouprave? Podanički odnos rukovodstva ovog preduzeća prema lokalnoj samoupravi nije ekonomski i profesionalno opravdan, pa se postavlja i pitanje ko koga štiti u ovom začaranom krugu i zarad čijih interesa?

Jasno je da je lokalna samouprava u predizbornoj kampanji iskoristila Niskogradnju u punoj meri, slikala se na ulicama koje se asfaltiraju, zaposlila  veliki broj ljudi, sve zarad sigurnih glasova i dobijanja izbora. Zapošljavanje ljudi u preduzeću koje se već tada nalazilo u lošoj situaciji nema ekonomske logike, ali ima logiku manipulacije građanima u cilju dobijanja glasova na izborima.

Građani Kragujevca su kroz zapošljavanje novih ljudi u Niskogradnji finansirali predizbornu kampanju stranke Zajedno za Šumadiju, čime je izmanipulisano i građanima koji neosnovano finansiraju zaposlene ljude i istim tim zaposlenima koji će sada biti otpušteni.

Očito da tada, u predizbornoj godini, nije bilo svrsishodno napraviti rezove, ali je bilo svrsishodno iskoristiti ovo preduzeće za indirektno finansiranje kampanje Zajedno za Šumadiju – upošljavanje i asfaltiranje ulica zarad sigurnih glasova.

I pripadnici iste te stranke, istovremeno ključni ljudi u lokalnoj samoupravi, sada govore o gubicima, velikom broju zaposlenih i neodrživoj finansijskoj situaciji u Niskogradnji.

Ako se dogodilo propadanje JKP Niskogradnja, ubrzo ćemo gledati isti scenario i sa ostalim preduzećima. Dakle, 15 u jedan, pripajanje JK I JKP u jedno preduzeće jeste rešenje, ali se problemu mora pristupiti sistematično, planski, detaljno i sveobuhvatno izanalizirati situaciju, uz prethodno stvoren ambijent i razvijen realni sektor za zapošljavanje radnika koji će biti otpušteni. Ovo što se radi sa Niskogradnjom je još jedan u nizu ad hok koraka, bez vizije i sveobuhvatne strategije razvoja grada, onako kako odgovara jednoj političkoj partiji, bez ekonomske opravdanosti.

O neodgovornom ponašanju lokalne samouprave, svedoči i Rešenje Urbanističke inspekcije kojim se nalaže Gradskoj upravi za prostorno planiranje i izgradnju da poništi Rešenje o lokacijskoj dozvoli za prodaju parcele i izgradnju zgrade na Aerodromu, povodom čega su građani naselja Aerodrom tokom leta više puta protestvovali i podneli, sada već možemo sa sigurnošću reći, osnovanu prijavu. Rešenjem je konstatovan niz nepravilnosti izdate predmetne lokacijske dozvole, zbog čega je i naloženo njeno poništavanje.

3 Komentara

  1. paljba, radikali. nego vi nama objasnite gde su ta velika hapsenja, lazirani izbori, pune kese glasova, prisluskivanje i ti tripovi…prevaranti jedni pokvareni.

    • Nasla se ova Sanja da “pametuje” posto joj je Toma odn.Rale Nikolic prvi komsija.Pricaj istinu,bolje bi ti bilo!

Odgovorite