SNS: Dugovi JP i JKP Kragujevac premašili sva očekivanja

- -
0

sns groIzveštaji o fukcionisanju javno komunalnih preduzeća i javnih preduzeća u vlasništvu Kragujevčana za 2012. godinu, pokazali su tragičniju ekonomku situaciju od one o kojoj Srpska napredna stranka godinama govori – kaže se u saopštenju Gradskog odbora ove stranke.

„I pored činjenice da sva javna preduzeća nisu poštovala Zakon o javnim preduzećima i ponovo nisu dostavila sve neophodne informacije (jedno od njih je i Radio televizija Kragujevac, inače zadužena za informisanje), ono čime zvanično raspolažemo govori o najavi kolapsa u javnom sektoru grada Kragujevca.

Iznos dugova prema bankama, dobavljačima u zemlji i inostranstvu, zaposlenima, dostigao je iznos od nekoliko milijardi dinara.

Izvesno je da će teret ogromne nejasne potrošnje u Javnim preduzećima platiti građani Kragujevca.

S obzirom na dugovanja Grada Kragujevca i javnih preduzeća, nećemo biti iznenađeni ukoliko osnovne funkcije grada Kragujevca budu dovedene u pitanje.

Kako bi građani znali šta plaćaju, Srpska napredna stranka će svim javnim i javno komunalnim preduzećima uputiti zahtev za utvrđivanjem učešća svakog troška u ceni koštanja njihovih usluga.“

Nema komentara

Odgovorite