Ritam izborne kampanje (3. deo)

- -
0

RIK3 copy

Nakon prvog i drugog dela serijala „Ritam izborne kampanje“, građanima su u trećem delu priliku da predstave svoja politička i ekonomska rešenja dobili predstavnici Socijaldemokratske stranke, Srpske napredne stranke i Pokreta „Dosta je bilo“. Vladimir Maksimović (SDS), Goran Kovačević (SNS) i Nenad Božić (DJB), odgovarali su na isti set pitanja, na koja su, u danima za nama, odgovore dali predstavnici SRS, SPS, SPO, DSS, LDP i PZNG.

  • Šta je ono sa čime ovoga puta izlazite pred građane, odnosno za koju politiku na lokalnom nivou tražite poverenje građana?

Vladimir Maksimović: Socijaldemokratska stranka kao najmlađa parlamentarna stranka u parlamentu prvi put će nastupiti na jednim lokalnim izborima u Kragujevcu. Fokus politika Socijaldemokratske stranke će biti na rešavanju svakodnevnih problema sa kojima se naši sugrađani susreću, od komunalnih, pa do problema socijalne zaštite, a glavni cilj naše politike će biti stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta u Kragujevcu i da omogućimo svakom stanovniku našeg grada da može pristojno da živi od svog rada.

Goran Kovačević: Naša politika na lokalu se nije menjala i ovog puta izlazimo sa nepromenjenom platformom. Smanjenje nepotrebnih troškova i borba za dovođenje novih industrija. Imamo završnu fazu u jednom velikom poduhvatu, poljoprivredno-prehrambene industrije i uz to formiranje industrijske zone koja će biti velika stvar za grad. Potrebna su nam radna mesta i sređena infrastruktura, dakle, nema bacanja novca na zabavu i zbrinjavanje stranačkih vojnika u javnom sektoru.

Nenad Božić: Pokret „Dosta je bilo“ do sada nije izlazio na lokalne izbore. Očekujemo podršku građana za uvođenje reda u rad lokalne samouprave i javnog sektora u Kragujevcu. Realizacija bilo kog razvojnog plana nije moguća bez toga. Potrebno je uvesti potpunu transparentnost rada koja se ogleda u sledećem: zabrani potpisivanje tajnih ugovora; mesečnom objavljivanju ko dobija novac od Grada ili javnih preduzeća/ustanova; objavljivanju sistematizacije radnih mesta. U javni sektor je potrebno uvesti kriterijume za merenje radnog učinka i zapošljavanje samo preko konkursa. Neophodno je popisati i proceniti svu imovinu grada. Za objektivno informisanje građana nužno je obezbediti projektno finansiranje medija.

  • Više od dve decenije, i zemlja, i grad Kragujevac propadaju. Drugim rečima, ne napreduju ni blizu onoga kolika su očekivanja naroda. Da li su očekivanja građana bila nerealna ili je politika bila loša? Vidite li tu svoju odgovornost?

Vladimir Maksimović: Takva konstatacija ne stoji iz razloga što su ekonomske prilike i direktne strane investicije u periodu vlasti Borisa Tadića bile na višestruko većem nivou, a životni standard nikada u tim godinama nije opadao već je samo rastao. Pitajte zaposlene u zdravstvu, prosveti, policiji, pa i privatnom sektoru, koliko su evra ili litara benzina, na primer, u tom periodu mogli da kupe, a koliko sada, za platu koja je i nominalno i efektivno manja, to isto mogu da urade. Politika obmane i navodi da se takva pitanja postavljaju, a da se ne kaže da je Kragujevac za vreme mandata Borisa Tadića od doline gladi postao treći grad u Srbiji po svim bitnim parametrima.

Goran Kovačević: Greške su pravljene zbog nemogućnosti prepoznavanja prelomnih istorijskih tačaka, ali i u definisanju, a nakon toga i artikulisanju pogrešnih politika. Ako bismo pojednostavili stvar mogli bismo reći da smo za dve decenije uvek uspevali da promašimo i mesto i vreme. Odgovornost je bez sumnje na svim političkim akterima, zajednička je, ali ne i jednaka.

Nenad Božić: Politička elita je uvek najodgovornija za postignuća u jednom društvu a politika je očigledno bila loša. Pokret „Dosta je bilo“ je nastao pre dve godine i nije do sada imao priliku da učestuje u odlučivanju i donošenju teških i odgovornih, ali valjanih odluka (učestvovanja u vlasti). Kako nismo zadovoljni postojećim političkim organizacijama u Srbiji, rešili smo da osnujemo novu političku organizaciju i time preuzmemo odgovornost i inicijativu u stvaranju Kragujevca i Srbije kao boljeg i lepšeg mesta za život. Učestvovali smo na republičkim izborima 2014. godine. Kampanjom od samo 10 dana, osvojili smo 75.000 glasova tj. 2,08%.

  • Demokratija u Srbiji, samim tim i u Kragujevcu, retko se mogla pohvaliti visokom izlaznošću na izborima što samo po sebi pokreće pitanje legitimiteta izabranih predstavnika građana. Na koji način pobediti letargiju biračkog tela?

Vladimir Maksimović: Letargiju će pobediti broj od 160.000 više siromašnih stanovnika za četiri godine ove vlasti u državi, koji nemaju nadu da će ih ovakva politika izvući iz siromaštva i omogućiti dostojanstvo koje svaki građanin zaslužuje u jednoj uređenoj državi. Takvo stanje u državi vam garantuje veću izlaznost, a politika Socijaldemokratske stranke i njenog lidera Borisa Tadića je siguran put ka prosperitetu i napretku na putu ka boljem životu.

Goran Kovačević: U demokratiji je biračka kutija Bog, a neizlazak na izbore je takođe stav. Nema drugog puta. Izlaznost podiže bolja politička ponuda, a revolucija ima tu ružnu naviku da pojede svoju decu.

Nenad Božić: Biračko telo je moguće motivisati jedino iskrenom ponudom od časnih ljudi koji do sada nisu učestvovali u donošenju i sprovođenju loših odluka. Pokret „Dosta je bilo“ uglavnom čine ljudi koji nisu do sada bili politički aktivni. Imamo i ljude koji su nekada bili članovi nekih stranaka, ali nisu imali funkcije i nisu bili deo partokratije. Ljudi nas obično pitaju „Kako da poverujemo da se drugačiji od ostalih?! “. Da smo hteli prihvatiti postojeću političku praksu već bismo se pridružili nekoj od postojećih stranaka i bili deo partokratskog sistema, ušli bismo u „razgažene cipele“. Zbog čega bismo pokretali političku organizaciju od nule? Mi smo ostvareni ljudi. Ne treba nam posao u javnom sektoru ili namešteni poslovi u javnim nabavkama. Treba nam uređeno društvo u kome nema privilegovanih (a to je partokratija) i u kome ima budućnosti za nas i naše potomke. Niko drugi za nas neće uraditi taj posao. Moramo mi.

  • Kako komentarišete trenutni životni standard Kragujevčana i šta konkretno politika koju zagovarate ima da ponudi po tom pitanju?

Vladimir Maksimović: Nakon jednog perioda nade u vreme otvaranja više hiljada radnih mesta u Kragujevcu zahvaljujući razvoju industrije dolaskom „Fijata“, za vreme mandata Borisa Tadića, došlo je do devastacije svih gradskih resursa i grad je doveden do ivice kolapsa. Umesto da se takav vetar u leđa iskoristi da grad napravi razliku u odnosu na druge lokalne samouprave i bude za primer svima, i krene sigurnim putem razvoja došlo je do potpuno neracionalnog i neodgovornog rukovođenja gradom što je dovelo do toga da se život građana i usluge koje im grad pruža svedu na najniži mogući nivo. Egzistencija naših sugrađana je ugrožena lošim planiranjem i nestvaranjem uslova, odnosno povoljnog poslovnog ambijenta za investitore, što je rezultiralo stagnacijom i smanjenjem broja zaposlenih. Uslov za bolji život će stvoriti projekat koji smo pokrenuli, a tiče se stvaranja nove industrijske zone u koju ćemo uložiti nekoliko miliona evra, što će dolaskom novih kompanija doprineti većem zapošljavanju naših sugrađana.

Goran Kovačević: Životni standard je apsolutno nezadovoljavajući, a što se tiče ponude, možemo da damo sve od sebe da obezbedimo radna mesta, bez obećanja. Obećanja su u ovakvo teškoj situaciji uvreda za razum.

Nenad Božić: Standard građana je naravno nizak. Mnogo ljudi rade samo da bi zadovoljili osnovne potrebe, a tek je teško onima koji nemaju posao i prihode. Partokratija je okupirala javni sektor. Sputava odgovorne profesinalce, a oni su većina, da u javnom sektoru rade svoj posao. Ta privilegovana manjina je bitna samo sama sebi, nju razvoj Kragujevca ne zanima. Standard građana se ne podiže zapošljavanjem partijskih kadrova u javnom sektoru. To nas košta mesečno najmanje milion evra. Zamislite ulaganje od 12 miliona evra svake godine u razvoj gradskih resursa. Razvojem infrastrukture se stvaraju uslovi za privredni rast i kvalitetniji život građana.

  • Kako i gde vidite Kragujevac kroz dve, a kako i gde kroz četiri godine, ako na predstojećim izborima dobijete poverenje Kragujevčana da vodite naš grad?

Vladimir Maksimović: Poverenje koje će nam građani pružiti na sledećim lokalnim izborima ćemo da iskoristimo da završimo prethodno pomenuti projekat i da dovedemo što više kompanija u prve dve godine, odnosno na taj način da omogućimo da se zaposli što više ljudi. Kroz četiri godine vidimo Kragujevac na putu na kom je bio u periodu vlasti Borisa Tadića, a to je Kragujevac kao lider u svim oblastima od suštinskog značaja za naše sugrađane, ne samo u regionu Šumadije već i u Srbiji.

Goran Kovačević: Kragujevac mora ostati centar ovog regiona, bez obzira na vlast, na vreme i nevolje. To mora biti naš najmanji zajednički sadržalac, u suprotnom, izgubićemo sebe.

Nenad Božić: Kroz dve godine, Kragujevac vidimo kao grad koji je oslobođen od partokratije, čist i umiven, spreman za pravljenje razvojnih planova. Kako se zalažemo za pravu regionalizaciju Srbije, za šta je potrebno promeniti zakone u Srbiji, Kragujevac kroz četiri godine vidimo kao centar budućeg regiona centralne Srbije koji samostalno odlučuje o svom razvoju.

U narednih nekoliko dana očekujte druge sagovornike, ista pitanja i nove odgovore. Ritam grada će redovno izveštavati javnost o političkim zbivanjima u Kragujevcu, uoči predstojećih lokalnih i parlamentarnih izbora.

Slične vesti

Nema komentara

Odgovorite