Prekid svih izbornih radnji u Kragujevcu

- -
0

Gradska izborna komisija, na jučerašnjoj sednici, donela je rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike Skupštine grada Кragujevca, raspisanih za 26. april .

Odlukom o proglašenju vanrednog stanja, koju su 15. marta doneli zajedno predsednik Republike, predsednica Narodne skupštine i predsednica Vlade, proglašeno je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je lokalnim samoupravama preporuku da je u skladu sa merama koje se primenjuju u uslovima proglašenog vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, neophodno da izborne komisije opštine/grada, u toku dana donesu Rešenja o prekidu izbornih radnji i da ih objave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Novi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada Кragujevca biće utvrđeni u skladu sa vremenom nastavka sprovođenja izbornih radnji koje će biti ustanovljeno odlukom o prestanku vanrednog stanja, kada se za to steknu uslovi. Sve do sada preduzete izborne radnje u postupku sprovođenja izbora ostaju na pravnoj snazi.

Nema komentara

Odgovorite