DS: Neadekvatan rad Komunalne policije

- -
0

demokratska_strankaGradski odbor Demokratske stranke na današnjoj konferenciji za medije upozorio je na „neadekvatan rad Komunalne policije u Kragujevcu“.

„Poslednjih dana veliki broj građana nam se javlja sa problemom rešavanja životnih pitanja koja se tiču stanovanja u stambenim zgradama, a koja su u direktnoj nadležnosti Komunalne policije. Ovi građani traže i zaštitu svojih stanarskih prava, na koje je Gradska uprava odavno zaboravila.

Komunalna policija u Kragujevcu, od svog osnivanja, bavi se isključivo onim pitanjima koja idu u prilog vladajućim strukturama i njihovim strankama. Jedan od primera je i to što su regulisanje taksi prevoza van svih propisa podredili interesu svojih neregistrovanih taksi vozača, na šta smo mi već skretali pažnju javnosti.

GrO Demokratske stranke je napravio detaljnu analizu nadležnosti rada Komunalne policije, i Komunalne inspekcije, sa posebnim osvrtom na pitanja stambenih zgrada, kao i postojeće Odluke Skupštine grada o kućnom redu u stambenim zgradama.

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama, doneta 1993. godine, je još uvek u neizmenjenom obliku jedini validni pravni akt Skupštine grada iz ove oblasti. Važno je napomenuti i to da se odredbe ove Odluke ne poštuju i ne primenjuju poslednjih 15 godina. Postavili bismo ovim putem pitanje čelnicima grada na koji način je i moguće sprovoditi u delo odredbe ove Odluke, ako uzmemo u obzir to da je npr. za neobeležen broj stana propisana kazna od 600 000 do 3 milijarde dinara? Takođe, zahtevamo od nadležnih da nam odgovore zašto i danas, par godina od formiranja Komunalne policije, ovaj sektor Gradske uprave nije obuhvaćen Odlukom o kućnom redu u stambenim zgradama?

Pošto trenutno u kragujevačkim stambenim zgradama nisu istaknuta obaveštenja od strane javnog preduzeća za održavanje zgrada, Komunalne policije ili preduzetnika kome je povereno održavanje zgrade, došli smo u situaciju da građani ne znaju kome mogu prijaviti kvar na instalacijama, liftovima, uređajima i opremi zgrade. Kao posledica ovakvog stanja dolazi do situacija da se događaju veliki kvarovi, pa čak i požari i poplave, a da građani ne znaju čija je odgovornost i ko snosi troškove saniranja štete. Činjenica je da ne postoji adekvatna služba, ili bar o njoj građani nisu obavešteni, kojoj bi ovakvi problemi mogli da se prijave, pa građani najčešće sami snose troškove popravke i nadoknađivanja nanete štete.

GrO Demokratske stranke smatra da grad mora da funkcioniše kao organizam, a da bi organizam funkcionisao kao celina moraju da funkcionišu svi njegovi delovi. Grad mora jasno da definiše nadležnosti i obaveze komunalne inspekcije i policije i definiše ih kao servis građana, od čijih para se finansiraju njihove plate i rad. Upravo iz tog razloga je Odbornički klub DS-SDPS podneo Skupštini grada predlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama. Ovaj predlog Odluke sadrži sve izmene i dopune koje su potrebne da bi problemi građana koji žive u stambenim zgradama mogli blagovremeno da se reše. U predlog Odluke su unete i odredbe koje se odnose na nadležnosti Komunalne policije, Komunalne inspekcije i Inspekcije za zaštitu životne sredine, što je u skladu sa svim savremenim evropskim standardima koji se tiču stanovanja u stambenim zgradama.“

Nema komentara

Odgovorite