Demokratska stranka u agoniji, zaboravila građane

- -
0

spsPovodom poslednjeg saopštenja Demokratske stranke u Kragujevcu, u kome se „najstrože osuđuje organizovanje besplatnih časova za kragujevačke učenike“, saopštavamo da nije prvi put da se stavovi i politika Demokratske stranke u potpunosti razlikuju od mišljenja i potreba građana Kragujevca.

SPS-ove učionice nastale su u opravdanoj i jasno izraženoj želji da se ljudski resursi socijalista stave u službu građana, posebno onog dela koji je materijalno osiromašen politikom koju je godinama vodila upravo Demokratska stranka.

Ne radi se o manipulaciji decom, već o tome da učenja nikada nije dosta, niti su u pitanju „učenici koji porodično ili na bilo koji način imaju veze sa SPS-om“, već je reč o svim zainteresovanim učenicima iz Kragujevca.
Naši bivši koalicioni partneri nisu se prošle godine čudili, niti pozivali na osudu evidentnih uspeha SPS-učionica, kada je blizu četiri stotine učenika unapredilo svoja znanja. Ocene učenika i njihovih roditelja, iznete u anketi obavezale su nas da nastavimo sa ovom uspešnom praksom.

Pitamo se otkud jedan ovako zaostali i zaglupljujući pristup u Demokratskoj stranci, da se uči samo u školi. Još od vremena Komenskog i Pestalocija, kada je temeljena organizacija rada u današnjoj školi, učenje nije bilo rezervisano samo za ovu instituciju i oduvek se govorilo o obrazovanju i vaspitanju u najširem.

Posle gubitka vlasti, Demokratska stranka, očigledno u magnovenju i agoniji, ne preza da pokuša da nerazumne i neprihvatljive stavove plasira kao interes građana.

Proizlazi da je ovo pokušaj ponovnog oživljavanja komesarskog diktata, po kome je Dušan Obradović poznat u delovanju u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji među maturantima, koje učlanjuje u Demokratsku omladinu u saznanju „nezavisnih konsultanata“, stručnih saradnika iz iste škole.

Ako je predsednik Demokratske stranke, onda bi Dušan Obradović trebalo da zna da u demokratiji nema mogućnosti za indoktrinaciju. Ako on to ne zna onda će shvatiti, kada ga prezru generacije, kojima pokušava da manipuliše” – navodi se u saopštenju Socijalističke partije Srbije u Kragujevcu.

Nema komentara

Odgovorite