Prijavi se za plaćenu studentsku praksu u Kini

- -
0

kinaEdukativne prakse nude profesionalno iskustvo u oblasti edukacije i predavanja stranih jezika za obrazovanje odraslih i dece. Ova edukaciona praksa održava se u školi stranih jezika po imenu „ET | Haila”er Xingmeng Foreign Language School“ u Hulunbei’er gradu, u Kini u periodu od 21 nedelja.

Posao koji će student/praktikant obavljati na praksi tiče se predavanja engleskog jezika đacima pomenute lingvističke škole. Student će pripremati materijal i potrebne stvari za održavanje časa, pomagaće đacima da usavrše engleski jezik, naročito izgovor. Praktikant mora da kontaktira roditelje đaka da bi ih izveštavao o radu dece. Pored ovoga, student je dužan da sakuplja domaće zadatke na vreme i da daje povratne informacije đacima. Student će uz pomoć tehnologije i raznih dekoracija i rekvizita moći da učini svoje časove zanimljivijim i produktivnijim. Tokom trajanja prakse imaćete priliku da upoznate duh i tradiciju Kine i steknete profesionalno iskustvo u internacionalnom okruženju.

Radno vreme je od 15:30 do 19:30, sa totalnim fondom od 34 radnih časova nedeljno, sa radom i subotom.

Mesečna plata iznosi 560$ i pokriva troškove osnovnih potreba, a novčani iznos je određen u visini proseka države u kojoj ste na praksi.

Ukoliko želiš da se informišeš o daljem procesu učešća na ovoj, ili praksama poput ovih, možeš da popunis prijavu na ovom linku : PRIJAVA i bićeš kontaktiran u roku od 48 sati, a prijave su u toku.

Konkretan datum početka prakse određuje se u dogovoru sa institucijom sa kojom ćete sarađivati.

Neophodni uslovi za učešće:

  • Student jezičkog fakulteta/ više škole ili drugog fakulteta
  • Odlično poznavanje engleskog jezika
  • Posedovanje znanja iz oblasti lingvistike
  • Posedovanje veština podučavanja stranog jezika 

Global Talent je program stručnih praksi u inostranstvu koji studentima i diplomcima pruža priliku za profesionalno iskustvo i lični razvoj u multikulturalnom okruženju radom u kompanijama i institucijama širom sveta.Edukativne prakse programa Global Talentpredstavljaju tip stručnih praksi u oblastima koje se odnose na jezičko i predmetno podučavanje dece i mladih ljudi. Ove prakse podstiču razvoj predavalačkih i prezentacionih veština, komunikacionih veština i jezika, kao i profesionalni početak predavačke karijere implementiranjem neformalnih metoda učenja i kreiranjem jedinstvenog okruženja za učenje za mlade ljude. Program je namenjen studentima završnih godina i diplomcima starosti između 20 i 30 godina sa dobrim znanjem engleskog jezika.Rad u internacionalnom okruženju kao prilika da se znanja, iskustva i veštine razmene sa drugim kulturama, danas je jedna od ključnih stvari koja izdvaja uspešne mlade ljude.

Nema komentara

Odgovorite