Raspisan Konkurs za programski sadržaj Univerzitetske galerije

- -
0

univerzitetska-galerija

Umetnički savet Univerzitetske galerije u Kragujevcu raspisao je Konkurs za izbor programskog sadržaja Univerzitetske galerije za period od 1. februara do 31. decembra 2017. godine u cilju organizovanja, promovisanja i predstavljanja:

– Naučno-nastavnog, kulturnog i umetničkog stvaralaštva nastavnika, saradnika i studenata Univerziteta u Kragujevcu;

– Izložbi, književnih večeri, koncerata i drugih naučnih i umetničkih sadržaja afirmisanih nastavnika, naučnika i umetnika iz zemlje i inostranstva.

Programski sadržaji Univerzitetske galerije u Kragujevcu u kalendarskoj 2017. godini organizovaće se u okviru Univerzitetske galerije i Univerzitetske letnje scene. Pravo učešća na Konkursu imaju, pojedinačno ili grupno, nastavnici, saradnici i studenti Univerziteta u Kragujevcu, kao i afirmisani naučnici i umetnici iz zemlje i inostranstva u navedenim oblastima.

Konkurs je otvoren do 20. januara 2017. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijavu na Konkurs i konkursnu dokomentaciju dostaviti lično ili poštom na adresu:

Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića b.b.
34 000 Kragujevac

Sa naznakom: UNIVERZITETSKA GALERIJA/KONKURS ili elektronskim putem na adresu pr.sluzba@kg.ac.rs sa naznakom ZA KONKURS

Tekst Konkursa možete pogledati ovde.

Nema komentara

Odgovorite