Predavanje prof. dr Draga Bešla iz Osijeka na Univerzitetu u Kragujevcu

- -
0

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Кragujevcu organizuje predavanje prof. dr Draga Bešla, sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Štrojsmajera u Osijeku, Hrvatska, na temu „Antioкsidacijsкa aкtivnost polifenola“, sutra u 11 sati u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu.

Prof. dr Drago Bešlo će predstaviti rezultate istraživanja koja se odnose na određivanje ukupnog sadržaja polifenola u medu Folin-Ciocalteu-vom metodom, određivanje antioksidacijske aktivnosti DPPH metodom, izolovanje fenola kromatografskom metodom i identifikacijom sa HPLC metodom.

Nema komentara

Odgovorite