Predavanje „Naratološki zaokret u humanističkim naukama“

- -
0

Sutra od 19 časova, u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu, biće održano predavanje na temu „Naratološki zaokret u humanističkim naukama“, dr Snežane Milosavljević Milić, redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Snežana (Aleksinac, 1966) je i gostujući predavač na univerzitetima u Pečuju, Kragujevcu, Banjaluci i Štipu. Bila je istraživač na naučnim projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije – Tehnika i semantika pripovedanja, Leksikon srpskog realizma, a trenutno je istraživač na naučnim projektima Poetika srpskog realizma i Andrić Initiative (Graz). Član je međunarodne asocijacije naratologa – European Narratology Network i međunarodnog udruženja Compares – International Society for Iberian – Slavonic Studies, uredništva časopisa „Književna istorija“, „Philologia Mediana“ „Philologia Serbica“ i Društva Matice srpske. Od 2010. do 2016. godine bila je prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta u Nišu. Osnivač je i rukovodilac Centra za naratološke studije na Univerzitetu u Nišu.

Autorske knjige: Okvirni oblici u srpskom realističkom romanu, Čigoja, Beograd, 2001; Modeli komentara u srpskom romanu 19. veka, Prosveta, Niš, 2006; Priča i tumačenje, Filip Višnjić, Beograd, 2008; Figure čitanja, Službeni glasnik, Beograd, 2013; Otpori i prekoračenja – poetika pripovedanja Bore Stankovića, Filozofski fakultet, Niš, 2013; Ogledavanja – Laza Lazarević i Simo Matavulj (u koautorstvu sa Draganom Vukićević), Filozofski fakultet, Niš, 2014; Virtuelni narativ – ogledi iz kognitivne naratologije, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, Novi Sad, Filozofski fakultet, Niš, 2016.

Priređivački rad: Antologija niških kritičara i esejista, Prosveta, Niš, 2005; Laza Lazarević, Janko Veselinović (u koautorstvu sa Mirkom Đukićem), Matica srpska, Novi Sad, 2015; Jakov Ignjatović, Matica srpska, Novi Sad, 2016; „Kognitivna naratologija“, Književna istorija, XLVII 2015. br. 155, XLVIII, 2016, br. 156; Sabrana dela Branka Miljkovića – Eseji i kritike, Niš, NKC, 2017; Od narativa do narativnosti – From Narrative to Narrativity, Niš, 2018.

Ulaz je slobodan.

Nema komentara

Odgovorite