Okrugli sto „Život i stvaralaštvo Ljubice Marić“

- -
0

Sutra od 18 časova, u Narodnoj biblioteci „Vuk Karadžić“, održaće se okrugli sto „Život i stvaralaštvo Ljubice Marić“.

Ljubica Marić (Kragujevac, 18. mart 1909 — Beograd, 17. septembar 2003) je bila prva srpska kompozitorka i akademik Srpske akademije nauka i umetnosti. Kompoziciju je učila kod Josipa Slavenskog i Miloja Milojevića. Bila je profesor Muzičke škole „Stanković”, docent i profesor Muzičke akademije u Beogradu, sekretar Udruženja kompozitora Srbije.Bavila se dirigovanjem na javnim studio koncertima radija u Beogradu.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabrana je 1963. a za redovnog 1981. godine u Odeljenju likovne i muzičke umetnosti. Njena pristupna beseda bila je „Monotemetičnost i monolitnost oblika fuge“ (1964).

Dobitnica je više nagrada.

Nema komentara

Odgovorite