Izložba Vidokrug sutra u SKC-u

- -
0

U galeriji SKC-a sutra će od 20 sati biti prikazana izložba “Vidokrug“.

Brigita Bauer, kroz video rad i fotografije Big Game,  na jedan zanimljiv način prikazuje oružje, rat, izazov ili igru, a u krajnjem slučaju, i prirodu samog čoveka. Na početku kratkog filma autorka nas dovodi u zabludu (imamo utisak da je snimljena realna borba) mada i nakon razotkrivanja igre u nama ostaju zapitanost i zebnja.

Robert Uzon se predstavlja fotografijama Libije, za koje sam kaže da se kreću u okvirima „prave fotografije“ shvatajući ih istovremeno i kao apstraktne. Autor objašnjava da svaka fotografija ima i konotativno značenje, koje se sastoji od predstava, misli i osećanja vezanih za datu reč, objekat ili situaciju. Jedno je sigurno, da prizori Libije, koji su predmet ovih fotografija,  kod svakog od nas danas bude različita dodatna značenja.

Marko Karović na zaista jedinstven način predstavlja foto-biografiju, koja obuhvata duboko lične, a upravo zbog toga i univerzalne teme.  Kako sam objašnjava, dodatna vrednost ovog  projekta se nalazi u samoj prirodi fotografije: „…jednog dana će možda ove fotografije stajati u nečijim porodičnim kolekcijama, baš kao što su fotografije nekih nepoznatih autora meni pružile ključ za razumevanje porodične mitologije“.

Branka Nedimović je takođe predstavnica nove generacije umetnika čije interesovanje „nema granica“ i koja „potpuno prirodno“ koristi digitalnu sliku. Njena interesovanja i teme nisu opterećene nasleđenim šablonima. Autorka predstavlja seriju fotografija koje se bave sveprisutnim kalupima, digitalnim slikama i pikselima i direktno nam upućuje poruku da je neophodno pažljivo posmatrati.

Specifična priroda fotografskog medija je uvek izazov, posebno za ove autore, koji se nalaze visoko na lestvici pa im Vidokrug nije ograničen

Nema komentara

Odgovorite