Izložba „Grafika danas“

- -
0

Sutra od 20 časova, u Kontakt galeriji SKC-a, biće otvorena izložba „Grafika danas“, učesnika okruglog stola „Grafika danas – pozicija grafike kao umetničke prakse u aktualnom trenutku“. Izložbu će otvoriti Vladimir Ranković, vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, a trajaće do 19. januara.

Ova izložba, prezentujući osam autora i njihove pristupe grafici kao umetničkoj praksi, svedoči o diverzitetu unutar te discipline likovnih umetnosti, potvrđujući tezu Ješe Denegrija da danas „nije […] sasvim izvesno moguće utvrditi šta sve grafika kao umetnička disciplina neosporno jeste, dokle sežu njene specifične medijske granice”, kao i da nije moguće „postaviti i zastupati jednu čvrstu definiciju savremenog poimanja ove umetničke kategorije”. Istovremeno, autori zauzimaju stav da je o grafici neophodno razgovarati i razmatrati je iz pozicija stvaralaca, teoretičara umetnosti, istoričaraumetnosti, kritičara, kustosa… prezentujući, kako stvaralačkim radom tako i kroz predavanja, sopstvene poglede na disciplinu kojoj su primarno okrenuti.

Učesnici / izlagači:

Gordana Petrović (Beograd, 1959), redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, diplomirala na FPU, Odsek primenjena grafika. Od 1996. godine radi kao predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti. U autorskoj grafici bavi se isključivo ručnom štampom, prevashodno tehnikom suve igle, kao i algrafijom.

Dragan Momirov (Zrenjanin, 1962), redovni profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, diplomirao, magistrirao i doktorirao na grafičkom odseku FLU. Od 1992. godine radi u nastavi na istom fakultetu. Svojim radom istražuje granična polja grafike kao umetničke prakse, stvarajući, pored drugih radova, i grafičke ambijentalne instalacije.

Anica Radošević (Vršac, 1972), redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, diplomirala i magistrirala Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na Katedri za grafiku. Primarno polje rada u oblasti grafike joj je tehnika kolografije kojoj pristupa tretirajući matrice kao svojevrsne asamblaže, gradeći značenja upotrebljenim materijalom.

Suzana Vučković (Vladičin Han, 1966), vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Zvečanu, diplomirala, magistrirala, doktorirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2011. Radi na Fakultetu umetnosti u Zvečanu. Njen rad karakterišu minuciozno izvedeni grafički listovi malog formata, kao rad na knjizi umetnika kao formi autorske grafike.

Slobodan Radojković (Niš,1967), vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu, diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju, a magistrirao i doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Grafikom kao umetničkom praksom bavi se primarno radeći u tehnici drvoreza, upotpunjujući cikluse grafičkih listova kompleksnim asamblažima.

Renata Papišta (Sarajevo, 1981), viši asistent na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, završila dodiplomske i postdiplomske studije na Odsjeku za grafiku Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Usavršavala se na L’Ecole Nationale Superieure des beaux-Arts u Parizu. Bavi se eksperimentalnom grafikom -site-specific instalacijom, crtežom i drugim medijima.

Bojan Otašević (Kragujevac, 1973), vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. U svome radu, u polju grafike i u polju slikarstva, kojima je podjednako posvećen, tematski je okrenut naglašeno monumentalnom prikazivanju ljudske figure, najčešće na velikom formatu.

Vladimir Ranković (Kragujevac, 1973), vanredni profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Doktorand je Teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. U radu, koji uključuje i forme postdigitalne grafike, istražuje odnose subjekta i prostora. Objavljuje naučne radove, stručne, kritičke, kao i tekstove popularne publicistike.

Nema komentara

Odgovorite