Dve izložbe i promocija knjige u Narodnom muzeju

- -
0

Narodni muzej Kragujevac sutra organizuje dve izložbe i promociju knjige tematski vezane za Prvi i Drugi svetski rat.

Od 18.30 časova, u Amidžinom konaku počeće izložba „Dobrudžanski ratnici“, autora dr Predraga Bajića, Ilije Komnenovića i mr Vojislava Martinova. Izložba prati sudbinu 1. Srpske dobrovoljačke divizije, formirane aprila 1916. godine u Odesi, čiji su se pripadnici borili, u sastavu Ruske carske armije, na frontu u Dobrudži (Rumunija) tokom leta i jeseni 1916. godine protiv armija Centralnih sila. Vojnici ove divizije regrutovani su mahom među Srbima koji su kao pripadnici austrougarske vojske zarobljeni od strane Rusa na Istočnom frontu. Srpski dobrovoljci su tokom ratnih operacija u Dobrudži pokazali istinsku srčanost i hrabrost, o čemu svedoče i ogromni gubici koje je ova divizija pretrpela tokom jeseni 1916. Nakon toga, povučena je u rezervu i njeni vojnici su dočekali i Oktobarsku revoluciju 1917, pa je intervencijom srpske vlade, divizija preko Dalekog istoka, tokom 1918. godine, stigla na Solunski front i uzela učešća u njegovom proboju.

U 19 sati, u Konaku keza Mihaila otvara se izložba „Plakatiranje genocida“ autora dr Drage Njegovana posredstvom istorijskih plakata verodostojno ilustruje režim ustaških i nacističkih vlasti u periodu od 1941–1945. godine, te teror nad stanovništvom Srema. Plakati su iz fondova Muzeja Vojvodine i iz zbirki drugih muzejskih i arhivskih ustanova. Prethodnim istraživanjem dr Drago Njegovan uspeo je da sakupi stotinak plakata, letaka, objava i drugog srodnog propagandnog materijala. Sadržaji ovog materijala bile su poruke porobljenom stanovništvu Srema – obećavajući, opominjujući, preteći… Ustaške i nacističke vlasti su na taj način, u skladu sa nazivom izložbe, u velikoj meri dokumentovale razmere svojih zločina u Sremu, publikujući spiskove svojih žrtava. Izložba „Plakatiranje genocida“ nam daje pogled na istorijski period kada je ratna propaganda imala pogubne posledice za stanovništvo Srema.

Pola sata kasnije, na istom mestu, održaće se promocija knjige dr Njegovana „Plakatiranje genocida: katalog nemačkih i hrvatskih nacističko-ustaških plakata i letaka u Sremu za vreme Drugog svetskog rata (1941–1945)“, objavljena 2014. godine. Posle uvodne studije o plakatima kao formi izražavanja i istorijskom izvoru, autor je u pet poglavlja priredio oko 250 letaka i plakata kojim su najavljeni zločini vlasti Nezavisne Države Hrvatske nad pripadnicima srpskog naroda. Knjiga je prva te vrste objavljena od završetka Drugog svetskog rata. O knjizi će govoriti dr Veljko Đurić Mišina i autor.

Nema komentara

Odgovorite