Dva filma na “Danima italijanske kulture”

- -
0

dani italijanske kultureU okviru manifestacije Dani italijanske kulture u Kragujevcu sutra se u Kutiji šibica prikazuju dva filma.

Od 18 sati biće prikazan italijanski arheološki film “Umetnost dragulja u rimskoj Akvileji sfinga, vladar i bogovi” (Italija, Friuli Venecija Đulija; režija: Đorđo Gregorio; trajanje: 30’; u boji; jezik: italijanski/ titlovi na srpskom).

Sfinga, zagonetna figura koja se nalazi između prostora koje nastanjuju ljudi i neverovatnih područja u kojima žive čudesne životinje, postaje sa prvim rimskim imperatorom, Avgustom, simbol države i moći, izraz bogatstva i uslova društva neosporne superiornosti. Dakle, lik Sfinge ide uz lik princepsa, vladara Rima i sveta, žive slike grada i modela koji treba da inspiriše ljude. Ali i imperator priznaje osnovnu ulogu bogova, koji su vladari vremena i univerzuma. I on, kao i svi drugi smrtnici, obraća im se molitvama, zavetima i magijskim ritualima. Na osnovu slika uklesanih u drago kamenje nađeno u Akvileji može da se rekonstruiše politika, društvo i kultura grada. Zahvaljujući arheološkim istraživanjima nađen je neverovatna količina isklesanog dragog kamenja i staklaste mase. Naime, upravo u Akvileju je stizao sirov materijal koji se obrađivao i potom prodavao na celoj teritoriji rimskog carstva. Umetnost graviranja dragog kamenja ne zanemaruje se ni posle pada Carstva i drago kamenje Akvileje se širi i u novim rimsko-varvarskim kraljevstvima Franaka, Longobarda i Gota.

Od 18.40 sati biće prikazan film “Lacvis  Timavi” (Italija, Friuli Venecija Đulija; režija: Đorđo Gregorio; trajanje: 47’; u boji; jezik: italijanski / titlovi na srpskom).
U starom veku ljudi su smatrali Jadransko more tamnim, uzburkanim, nemirnim morem zbog iznenadnih magli, jakih vetrova i nevremena koji su otežavali plovidbu i činili je rizičnom. Krajnja severna granica Jadranskog mora bila je Caput Adriae, na obodu Venecijanskog zaliva, gde su se susretali karavanski putevi na moru i kopnu. Još od drugog milenijuma pre nove ere ova oblast bila je u kontaktu sa preklasičnim egejskim kulturama, sa kultovima i mitovima heroja za koje se verovalo da su prešli ovo more. Ciklus vraćanja, poeme u kojima se pripoveda o povratku Ahajaca u domovinu posle Trojanskog rata, u stvari sadrži priču u vidu romana o putevima i trgovini, o istraživanjima i o osnivanju novih gradova. Različiti putevi se spajaju u oblasti Lacus Timavi, vodenom ogledalu koje su nekada zatvarali obalski pojasevi i ostrva, gde je more dodirivalo zemlju i gde je ponovo izvirala Timava, reka misterioznog podzemnog toka. U ovoj regiji voda i šuma posvećenih bogovima, susreću se i trguju drevni Veneti i pleme Histri. Naselja se nepekidno smenjuju od preistorijskog doba do VI veka nove ere, sve dok se, zbog velikih klimatskih poremećaja, Lacus Timavi nije pretvorio u pusto mesto.

Nema komentara

Odgovorite